Ett korps mindre i årets barnetog, betyr lengre mellom glade korpsmarsjer og spreke trommemarsjer. Sama skolekorps velger å la musikantene stå over, men slipper drilltroppen til.

– Rykter om at skolekorpset er lagt ned, stemmer ikke. Vi er oppegående, men per øyeblikket ikke mange nok til å marsjere, opplyser styreleder Ester Bäckström.

– 12 musikanter, seks barn og seks voksne, blir ikke rare korpset i gatene. Men vi skal spille ved Bergsodden sykehjem, Bergseng bo- og servicesenter og Stangnes sykehjem. Der får vi også med oss et par foreldre som gode støttespillere.

Ny dirigent

Ifølge Bäckström tålte ikke skolekorpset korona-årene. Mange av de eldste sluttet underveis, og rekruttering av nye var vanskelig så lenge korpsøvelsene ble satt på pause. I tillegg sluttet korpsets mangeårige dirigent Maja-Lisa Sandlien Halseth.

– Nå er vi i dialog med Kari Knardahl, hornist i Hærens musikkorps. Vi krysser fingrene for at hun overtar dirigentoppgaven, sier styrelederen.

Norges Musikkorps Forbund skal kobles inn for å hjelpe til med spreke måter å drive rekrutteringsarbeid på. Til neste år håper Sama skolekorps å være spillbart igjen.

Drilltroppen stiller

Drilltroppen på åtte, ledet av drillinstruktør Emma Heitmann, skal representere Sama skolekorps i skoletoget.

Bak skolekorpsets egen fane, og foran Harstad janitsjar, skal troppen skinne med sin marsjdrill. Noen omrokkeringer i årets tog-orden, og drillen får gå nær et korps. Uten musikk, er det vanskelig å drille.

Det 67 år gamle Sama skolekorps ble stiftet 4. november 1954 og er et generasjonskorps som fortrinnsvis rekrutterer medlemmer fra Bergseng skole.

Disse fem korpsene blir å se og høre i barnetoget: Hærens musikkorps, Harstad skoles musikkorps, Harstad janitsjar, Kanebogen skolekorps og Kila musikkforening.