Bensin- og dieselprisene stiger kraftig. Flere steder må man nå ut med over 25 kroner per liter. Kraftkrise i Europa og et marked ute av balanse forsterker prisveksten. Ryste mener det trengs kraftig lut.

– Staten må ta kontroll over situasjon gjennom offensiv bruk av statlige virkemidler. Avgiftene må kraftig ned, sier Ryste i NAF.

NAF merker at rekordprisene på drivstoff opprører mange mennesker.

40 prosent er avgifter

– Vi får mange henvendelser fra NAF-medlemmer som rammes av de høye drivstoffprisene. Mange er opprørte og mener avgiftene til staten nå må settes ned for å dempe prispresset, forteller Ryste.

En liter drivstoff består av både veibruksavgift, moms og CO2-avgift. Dette er faktorer regjeringen styrer. Med en dieselpris på 25 kroner vil 40 prosent være avgifter.

– Dette kan og må regjeringen nå gjøre noe med, sier Ryste.

– Må hjelpe husholdningene

Regjeringens egne anslag for petroleumsvirksomheten viser en forventet inntekt til staten på 277 milliarder. Nye beregninger viser nå at inntektene til staten kan bli seks ganger så høye.

Dagens Næringsliv skrev 8. mars at krigen i Ukraina og strømkrise i Europa har drevet gassprisen til rekorder og oljeprisen til nivåer man ikke har sett siden finanskrisen. Det gir Norge helt enorme inntekter.

Mens regjeringen i statsbudsjettet i fjor høst regnet seg frem til 277 milliarder kroner i inntekter fra petroleumsvirksomheten i år, kan fasiten bli seks ganger så høy, ifølge beregninger makro- og renteekspert Dane Cekov i storbanken Nordea har gjort.

Han anslår at Norge kan få inntekter på hele 1750 milliarder kroner fra eksporten av olje og gass. Til sammenligning er statsbudsjettet på 1600 milliarder kroner, så inntektene er nok til å drifte AS Norge i mer enn ett år, skriver Dagens Næringsliv.

Ryste mener det er rett og rimelig av staten kompenserer for urimelige prisutslag, slik situasjonen nå har blitt:

– Staten tar inn store inntekter fra olje og gass, samtidig som avgiftsnivået på drivstoff er svært høyt. Vi kan ikke sitte stille å se på det som skjer nå. Regjeringen må hjelpe husholdningene. Det mest effektive virkemiddelet på kort sikt er å sette ned avgiftene kraftig, sier hun.

Ekstraregning på 6 000

En bilist som kjører 12.000 km per år, med gjennomsnittlig drivstofforbruk på 0,65 liter per mil, får nå en årlig ekstraregning på over 6.000,- med dagens drivstoffpriser på 25 kroner literen sammenlignet med hvordan situasjonen var for kort tid siden, da prisen lå på 17 kroner literen. Det er en økning på 47 prosent.

– Denne utviklingen kan ikke fortsette. Vi er ekstra bekymret for at økte drivstoffutgifter kommer på toppen av økte strømpriser og en generell prisvekst ellers i samfunnet, sier Ryste.

– Nå er tiden inne for å ta politisk styring, følge opp løftene fra Hurdalsplattformen og kutte i avgiftene som rammer vanlige folk, sier Ryste.

I Hurdalsplattformen, som regjeringspartiene Ap og Sp ble enige om etter valget, står det svart på hvitt at regjeringen skal «Redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter.»

Ryste viser til at de samlede avgiftene til staten tvert imot økte med 30 øre per liter ved nyttår.