(Fremover) Solberg-regjeringen innførte høsten 2020 flere liberaliseringer for drosjenæringen. Blant annet ble taket for hvor mange løyver som kan tildeles i ett fylke fjernet. Det betyr at alle som oppfyller et sett med objektive vilkår vil få tildelt løyve.

Kravet om å tilhøre en drosjesentral ble også fjernet.

Noen av disse endringene er Støre-regjeringen nå i gang med å reversere – og flere forslag er sendt ut på høring.

Vil ha nye krav til løyvehaver

Nå har regjeringen sent forlag til krav i drosjenæringen som kan gjennomføres uavhengig av utvalgsarbeidet.

Regjeringen foreslår at løyvehaver skal ha tilstrekkelig faglig kompetanse – og stille økonomisk garanti som bevis på tilfredsstillende økonomisk evne

Det foreslås også at løyvehaver skal, før oppstart av drosjevirksomhet, dokumentere at drosjen er registrert i kjøretøyregisteret og at det er installert taksameter som tilfredsstiller forskriften, og ha taklampe.

Høringen avsluttes 22. juni.

Taxiforbundet fornøyd

Norges Taxiforbund opplyser at de ser positivt på forslagene. De er også tilfreds med at det oppnevnes et utvalg som har drosjenæringen som fokus.

– Vi skulle ønsket at krav til tilknytning til en taxisentral var med alt i første runde, slik at vi ble kvitt enkeltstående frikjørere, men er fornøyd med at vi nå har en regjering som tar næringen og kundene på alvor, sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund.

Trevland er ett av 12 medlemmer i Graver-utvalget som skal utrede videre tiltak.