"Vi går fra statlig detaljstyring til desentralisering og maktspredning." Vi vil begrense den statlige styringen der det er mulig, både for å styrke det lokale selvstyret og for å fjerne unødvendig byråkrati" Sitatene er hentet fra et intervju med Jan Tore Sanner før innføringa av tvangssammenlåinga av fylker og kommuner. Regjeringas uttalte mål var å flytte styring og makt til lokalt selvstyre. For å gjøre det måtte endringene gjennomføres med tvang - på tvers av fylker, kommuner og folkets ønsker. Det er faktisk en total mangel på sammenheng mellom de fine ord - og regjeringas handlinger.

Valgfrihet er regjeringsmedlemmenes mantra. Valgfrihet som gjennomføres med tvang. Frihet til valg, fritt helsevalg, fritt skolevalg - lokal styring. Rekken av Solberg-regjeringas honnørbegreper er lang. Mange har etter hvert oppdaget at Solberg-regjeringas bruk av sentralisert tvang som metode er noe påfallende - ja, mer enn det. Det er rett og slett ikke til å forstå når regjeringa på den ene siden hele tida snakker om den enkeltes frihet og styring og makt lokalt - og i samme øyeblikk bruker arroganse og tvang som metode. De det gjelder må for enhver pris ikke lyttes til! Ulike regjeringsmedlemmer framstår på rekke og rad med bruk av sentralisert tvang som styringsform. Tvangsreformen med sammenslåing av fylker som hverken fylkespolitikere eller befolkning ser meningen med er naturligvis det aller verste eksempelet på total mangel på interesse for hva de det gjelder faktisk mener og ønsker. Folket måtte for enhver pris ikke få velge. Knapt si hva de mente. Valgfrihet eksisterer ikke. Solberg-regjeringas medlemmer vet alltid bedre enn alle andre. Bedre enn de som står midt oppe i det. Bedre enn de det faktisk angår. Det er regjeringa som må velge - ikke de det gjelder. Forsvarsminister Bakke Jensen har den seinere tida opptrådt på en særdeles arrogant og bedrevitende måte i saka om atomubåter som gave til Tromsøs befolkning. Hans nedrakking av Tromsø-folk generelt og Tromsø-politikere spesielt vitner om et personlig overmot og tro på egen bedrevitende utover alle grenser. Det er heldigvis sjelden statsråder opptrer med tilsvarende frekkheter og nedlatenheter, men så er han jo allerede av Erna tildelt et lukrativt framtidig embete som fiskeridirektør. Framtida er sikret- for Bakke-Jensen. Han fikk velge på øverste hylle.

Den seinere tida har Venstres Kunnskapsminister Guri Melby grundig dokumentert at hun har ingen ting å lære . Hun vet alt mye bedre enn alle andre. Hun er skoleflink som få og støtter seg til Lektorlaget når alt som kan krype og gå av lokale skolemyndigheter, elever, kommuner og fylker ba om at muntlig eksamen måtte avlyses - av veldig gode grunner. Eksamen skal faktisk være rettferdig - og forsvarlig. Det var rett og slett ganske sjokkerende å høre Melby i debatt der hun blankt avviste å lytte til alle som eksamen faktisk angikk - for så neste dag å gjøre det stikk motsatte av det hun dagen før skråsikkert hevdet. Hvem hun lyttet til? Lektorlaget - der hun formodentlig selv er medlem. Et laug som i alle år har vært ganske ensidig på de skoleflinkes side. Ingen andre var verdt å lytte til. Det er faktisk ikke mange måneder siden samme Melby - fra samme parti Venstre - skulle innføre et skadelig såkalt fritt skolevalg - som i realiteten var et fritt skolevalg kun for de skoleflinke - og tvang for alle andre. Heller ikke da viste hun noen som helst interesse for hva elevene mente eller valgte. Hvor fritt er det da? Tvangsfrihet? Melbys ensidige fokus var å tvinge igjennom det som kommuner, fylker og elever ikke ville ha. Og for kun få uker siden måtte samme Kunnskapsminister ta halen mellom beina og søke tilflukt bak Erna etter å ha bommet stygt med en ny skolereform der helt sentrale skolefag skulle nedgraderes. Også der var hun først minst hundre prosent sikker på at hun - og ingen andre hadde forstått - og hadde rett. Men sånn var det faktisk ikke. Melby lyttet ikke en gang til Lektorlaget. Arroganse og tvang framstår stadig mer tydelig som Solberg-regjeringas ideologi. Med tvang skal folk og land styres. "

"Vi går fra statlig detaljstyring til desentralisering og maktspredning", sa Jan Tore sanner. Sant å si; konklusjonen er klar: Dette står til stryk!