(Nettavisen) Denne uka får de fleste av oss en uvanlig stor strømregning. Nettavisen har tidligere beregnet hva regningen kommer på (se oversikt under) - selv med den vedtatte kompensasjonen vil regningen langt overgå beløp vi tidligere har betalt for strømmen.

Som kjent er strømstønaden fastsatt til 55 prosent av det du betaler over 70 øre per kilowattime (kWh). Utgangspunktet er snittprisen. I sørøst-Norge var dette rekordhøye 177 øre i desember, som betyr at fratrekket i regningen blir på 73,65 øre per kWh.

Men hva skjer dersom nettleia du skulle betalt er lavere enn kompensasjonen du har krav på?

«Er støttebeløpet til en kunde større enn nettleien den gjeldende måneden, skal kunden få beløpet utbetalt. Utbetaling av små beløp kan skje etter nettselskapets standard rutine», skriver NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat)på sine nettsider. Det er NVE som administrerer strømstøtteordningen for nettselskapene.

Det NVE ikke skriver er at hele utbetalingen ikke nødvendigvis kommer når du får fakturaen. Det gjelder en halv million strømkunder, ifølge tall fra Energi Norge.

Har du nettregningen og strømregningen fra to ulike selskaper, må du regne med å vente i flere uker på hele utbetalingen.

- Vi kan ikke legge ut en milliard

Beløpet skal nemlig trekkes fra regningen fra nettselskapet - og hvis det du skal ha igjen er et større beløp enn nettleia, må du vente på resten.

- Utbetalingen skal komme om lag 20 dager fra du får regningen, forklarer Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia, landets største nettselskap.

Mange strømkunder har fått regningen de siste dagene. Det betyr at de fleste skal ha fått hele fratrekket i regningen innen ca. 25. januar. Men med faktureringstid på 14 dager, betyr det også at forfallsdatoen kan komme før beløpene for hele strømstøtten til den samme regningen er utbetalt.

Schau opplyser at så å si alle kundene har mer til gode i kompensasjon enn hva nettleia utgjør. Disse kundene får en regning på 0, med en opplysning om hva de har til gode.

Årsaken til at beløpet ikke utbetales i sin helhet med en gang er pengeflyten fra staten til nettselskapene:

- Vi kan ikke legge ut en milliard. Vi må fakturere NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) for hele kompensasjonen, og motta refusjonen fra dem før vi kan utbetale alt til kundene, sier Schau.

- Dette må du sjekke

Gjennomsnittsforbruket for en kunde i Oslo og Viken var i desember 1630 kWh, opplyser Schau. Det gir en nettleie på 845,24 kroner (Energiledd 1630 x 44,8 øre + fastbeløp på 115,-). Støtten blir da på 1.226 kroner.

Med andre ord, vil du uansett forbruk ha tilgode et beløp som er større enn nettleia.

Har du gjennomfakturering fra din strømleverandør, trenger du ikke å gjøre så mye med dette. Da har du både nettleia og strømmen på samme regning, og da skal hele kompensasjonen være trukket fra på regningen.

Ifølge Øverås har 80 prosent av landets 2,4 millioner strømkundene én regning. Det betyr også at nær en halv million får to separate regninger, og med det utsatt hele kompensasjonen til slutten av januar.

- Dette er avhengig av om strømselskapet har en avtale om gjennomfakturering med strømselskapet, sier Aslak Øverås, kommunikasjonssjef i Energi Norge, strømleverandørenes interesseorganisasjon.

For eksempel har Elvia, det største nettselskapet, med 940.000 kunder, en slik avtale med noen strømleverandører, men ikke alle. Øverås oppfordrer til å ta en grundig titt på regningen:

- Det er viktig at nettselskapet har tilgang til kontonummeret ditt, så det bør du forsikre deg om. Det er nemlig ingen automatikk i dette. Hvis du blir bedt om å oppgi kontonummeret, så sjekk at det er grundige og sikre prosedyrer for dette, sier Øverås.

Les også

Les Ailens brev til HLK-Nett: – Jeg har vasket klær to ganger i desember

Dette er hva du har krav på

Den statlige strømstøtten vedtatt i desember beregnes som 55 prosent av markedsprisen over 70 øre. Støtten dekker også moms på fradraget.

Med en snittpris på 1,77 kroner (i sør-, vest og øst-Norge), betyr det at fratrekket i regningen blir på 73,65 øre per kWh (0,59 kr. pluss moms).

Fullpris inkludert moms (2,22 kr.) minus fradrag inkl. moms (0,74 kr.) blir 1,48 kr. per kWh (kilowattime).

Det du da må betale per kWh for selve strømmen blir 148 øre inkludert moms, som tilsvarer en rabatt på 33 prosent på selve kraftprisen.

Men i tillegg til dette kommer nettleien og strømleverandørens påslag (som skal dekke handelsutgifter), som beregnes utenom strømstøtten. Dette reduserer den prosentmessige andelen av fradraget til om lag 26 prosent (se detaljer under).

Strømprisen + nettleie kommer fort opp i 2,70 kroner per kWh uten strømstøtten. I tillegg kommer altså fastleddet i nettleien og en abo-avgift - disse faste avgiftene vil variere - er du Elvia-kunde på Østlandet, ligger de på om lag 155 kroner.

- Dyrere enn snittet

Har du et normalt forbruk, vil du bruke mest strøm når den er dyrest, altså om morgenen og ettermiddagen. Du betaler for faktisk forbruk, selv om det er snittprisen som står på regningen - det er også snittprisen som er utgangspunktet for strømstøtten.

Anslagene under er derfor moderate - trolig betaler du mer enn snittprisen tilsier, og det betyr også at strømstøtten kan ligge nærmere 15 prosent av den faktiske regningen enn 25.

Dette må du regne med å betale - pluss litt til

Slik ser strømregningen ut per forbruk med snittpris - men ta høyde for at regningen blir høyere:

Forbruk 1000 kWh: (1,968 kr. pr. kWh + faste avgifter): 2.123 kr.Uten strømstøtte ville regningen vært 2.864 kr.Fradrag: 25,9 prosent av fullpris.

Forbruk 1500 kWh: (1,968 kr. pr. kWh + faste avgifter): 3.107 kr.Uten strømstøtte ville regningen vært kr. 4.218 kr.Fradrag: 26,3 prosent av fullpris.

Forbruk 2000 kWh: (1,968 kr. pr. kWh + faste avgifter): 4.091 kr.Uten strømstøtte ville regningen vært kr. 5.571 kr.Fradrag: 26,6 prosent av fullpris.

Forbruk 2500 kWh: (1,968 kr. pr. kWh + faste avgifter): kr. 5.075Uten strømstøtte ville regningen vært kr. 6.928 kr.Fradrag: 26,7 prosent av fullpris.

Forbruk 3.000 kWh: (1,968 kr. pr. kWh + faste avgifter): 6.059 kr.Uten strømstøtte ville regningen vært kr. 8.282 kr.Fradrag: 26,8 prosent av fullpris.

Forbruk 3.500 kWh: (1,968 kr. pr. kWh + faste avgifter): 7.043 kr.Uten strømstøtte ville regningen vært kr. 9.637 kr.Fradrag: 26,9 prosent av fullpris.

Forbruk 4.000 kWh: (1,968 kr. pr. kWh + faste avgifter): 8.027 kr.Uten strømstøtte ville regningen vært kr. 10.991 kr.Fradrag: 27 prosent av fullpris.

Forbruk 4.500 kWh (1,968 kr. pr. kWh + faste avgifter): 9.011 kr.Uten strømstøtte ville regningen vært kr. 12.346 kr.Fradrag: 27 prosent av fullpris.

Forbruk 5.000 kWh (1,968 kr. pr. kWh + faste avgifter): 9.995 kr.Uten strømstøtte ville regningen vært kr. 13.700 kr.Fradrag: 27 prosent av fullpris.