Mandag 8. august var det markering av oppstart på prosjektet i Grov i form av en orientering om prosjektet fra fylkeskommunens side til Tjeldsund kommune og lokalt næringsliv. Som et av de første igangsatte delprosjekter skal fylkesveg 8290 fra Grov og til Nordland grense gjennomgå omfattende arbeider med drenering og forsterking før det hele avsluttes med ny asfalt i løpet av høsten.

Etterlengtet tiltak

Det var god stemning blant de fremmøtte og det kom tydelig frem at dette har de ventet på lenge, noe som gjenspeiles i noen av de uttalelsene som kom under markeringen.

– Vi er veldig glad og takknemlig for at vi etter nå snart 40 år får oppgradert vei med høyere akseltrykk og da med nytt fast dekke. Dette har særlig stor betydning for oss som driver to bedrifter her i bygda (Grovfjord Båtbyggeri og Grovfjord Bygg). Det være seg varer som transporteres her daglig, og ikke minst for ansatte som til daglig pendler denne veien. Tror det vil bli lettere nå å få nye ansatte til å jobbe hos oss, uttalte Vidar Sjøvoll som er daglig leder i Grovfjord Båtbyggeri AS og Grovfjord bygg AS.

Også for Northern Lights Salmon er utbedringen kjærkommen.

– Vi driver med lakseoppdrett i Astafjorden, hvor vår landbase er i Balteskard i Tjeldsund kommune. Gjennom driften vår er vi avhengig av mye og stort utstyr, og veldig ofte kommer dette til oss med tungtransport etter veiene. Det er smale og svingete veier, og det er kjempeviktig for oss at standarden på veiene er gode for tungtransporten vi er så avhengige av. Av et trafikksikkerhetsmessig syn er vi også sjeleglad for oppgraderinger da vi kjenner på et ansvar overfor de myke trafikantene, særlig når vi benytter oss av mye og tung trafikk gjennom bygdene i området. For å legge til rette for at veiprosjektet skal gå så hurtig og smertefritt som mulig, har vi satt vår nye kai til disposisjon for grus- og asfaltbåter, sa Marianne Bendiksen, daglig leder i bedriften.

Flere strekninger på lista

Utbedringen av fylkesveg 8290 i Grov er kun et av de første i en rekke av tilsvarende prosjekter som skal gjennomføres de kommende årene. I tillegg til denne vegstrekningen er det igangsatt omfattende arbeider på Fv863 på Ringvassøy og flere strekninger igangsettes etter hvert denne høsten. Dette gjelder i første rekke disse:

Fv 863 /7914 Skulgam – Hessfjord – Hansnes Nord

Fv 7910 / 7912 Hessfjord – Dåfjord

Fv 7806 Tennevoll – Årstein

Fv7936 Birtavarre x E6-Kåfjorddalen

Fv7948 Storslett x E6 – Kildal

Fv7816 Skogstad x E6-Storjorda x pv.

Fv868 Oteren x E6 – Lyngseidet x fv. 91, (Pollen – Lyngseidet)

Fv862 Botnhamn fk-Stønnesbotn x fv. 861

Fv7966 Alteidet x E6-Gulpenjarga kai

Arbeidene på de forskjellige strekningene vil bli startet opp etter hvert som vi har fått dem ferdig planlagt og har kontrahert entreprenører. En god del arbeider kan vi løse innenfor eksisterende kontrakter, mens de store tunge prosjektene må lyses ut på anbud, sier seksjonsleder Tor Ivar Johnsen.

Sammen med byggeleder Thor Willy Hansen orienterte han de fremmøtte om prosjektet som har som mål å forbedre bæreevnen på ca. 1100 km fylkesveg i løpet av en periode på 4 til 5 år.

– Vi har store utfordringer med for svake veger som ikke tåler dagens trafikk. Dette utgjør et stort etterslep på vegnettet vårt som vi aldri ville klart å minske over de ordinære budsjettene. Den satsingen som fylkestinget nå har igangsatt gir oss en fantastisk mulighet til å utbedre de av vegene våre som har problemer med bæreevne, sier seksjonsleder Tor Ivar Johnsen.

Strekningen som ble markert igangsatt på mandag har en lengde på ca. 19 km og det skal brukes ca. 45 millioner kroner for å gi denne veien et løft.

Maner til tålmodighet

På de strekningene som nå skal utbedres har både næringsliv og øvrige brukere av veiene vært svært tålmodige og har ventet lenge. I forbindelse med anleggsarbeidene vil det være perioder med til dels store ulemper for trafikantene. Troms og Finnmark fylkeskommune oppfordrer de berørte til å holde ut litt til, så vil vegstandarden bli mye bedre når vi er ferdige. Arbeidene på strekningen i Grov er forventet å være ferdigstilt om ca. 6 uker.