Gå til sidens hovedinnhold

Enkeltmennesket foran systemet i helsetjenesten

Vi i Høyre heier på jobbskapere innen alle fagfelt, sier Nina Dons-Hansen. Nestgruppeleder for Harstad Høyre og 11. kandidat til stortinget for Troms Høyre.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyres hovedmål for helsepolitikken er en god offentlig helsetjeneste. Så kommer neste utfordring: hvordan får vi det til?

Venstresiden er tydelig på at private helsetjenester ikke skal være med i dette bildet. Det offentlige systemet, staten, skal løse alle helse- og omsorgsoppgaver alene. Punktum. Alle som utdanner seg som sykepleiere, vernepleiere, leger osv. må ideelt sett, ifølge venstresiden, jobbe hele sitt yrkesaktive liv i det offentlige helsesystemet. Høyre ønsker et samspill mellom offentlige og private helsetjenester til beste for deg som pasient.

Hva om en sykepleier etter noen år i jobb på et sykehus finner ut at hun eller han har lyst til å utrette noe mer ved å skape sin egen arbeidsplass? Da må denne sykepleieren klare seg på egen hånd hvis venstresiden får bestemme, for de er ikke interessert i å la den offentlige helsetjenesten kjøpe tjenester av private aktører. Hva med helsepersonell som har en gründer i magen – som ikke passer inn i det offentlige systemet? Hva med unge folk med helsefaglig utdanning som har lyst å skape sin egen arbeidsplass? Nei takk, sier venstresiden. Alt skal nemlig være en del av det offentlige systemet.

Flere helseforetak har i dag avtaler med private helsebedrifter. Hva skjer med disse avtalene ved et eventuelt regjeringsskifte? Private helseaktører er da avhengige av at bedrifter og enkeltpersoner kjøper privat helseforsikring. Det er med på å øke forskjellen mellom de som har råd og de som ikke har råd til å kjøpe seg helseforsikring og private helsetjenester.

La oss tenke oss følgende scenario: En ansatt i en stor bedrift er en aktiv idrettsutøver på fritiden. En dag får hun en skade og legen hennes mener hun må igjennom en røntgenundersøkelse. Hun blir sykemeldt i påvente av å få time i det offentlige helsesystemet. Det er ikke en alvorlig skade, men alvorlig nok til at hun ikke kan jobbe før skaden er avklart. En avtale mellom det offentlige og en privat aktør kunne gjort at denne ansatte fikk time raskt, fikk behandlingen hun skulle og kom seg tilbake i jobb så snart som mulig. De offentlige helseforetakene skal være best på de alvorligste sykdommene og helseutfordringene. Private aktører kan være et supplement og en avlastning for det offentlige systemet, blant annet på «lettere» skader og helseutfordringer. En vinn-vinn-situasjon for PASIENTEN.

Et søk på ssb.no viser at for personer med helseutdanning sysselsatt i helse- og sosialtjenester utgjør kvinner 78%. Innen IKT-bransjen, som utvikler velferdsteknologi, er bildet motsatt; her utgjør menn 80% av de ansatte. Venstresiden vil satse på velferdsteknologi - og det er jo bra. Det er tjenestene som i hovedsak må kjøpes fra private aktører. Så DA er det greit! I en bransje der det jobber 80% menn. Men å kjøpe helsetjenester fra gründere i en sektor der 78% av fagpersonellet er kvinner, er uaktuelt.

Vi i Høyre heier på jobbskapere innen alle fagfelt. Vi heier på innovasjon, nye metoder og ny kunnskap, på mangfold og fritt behandlingsvalg. Vi har fokus på pasienten, ikke systemet. For det som er riktig behandling for deg, er ikke nødvendigvis rett behandling for meg. Et mangfold av tjenester er med på å ta ned helsekøen. Vi er alle ulike og vi fortjener de samme mulighetene for å få hjelp. Det krever en tankegang der pasienten, ikke det offentlige systemet, er i fokus.

For meg er det uforståelig at man i 2021 vil slå hånden av gründere bare fordi de ikke jobber i det offentlige helsesystemet.

Godt valg!