Gå til sidens hovedinnhold

Ensomhet og utenforskap under Covid-19: – Gjør Harstad kommune nok?

Forskning viser at det i det siste året under Koronapandemien oppleves en stor økning i ensomhet blant utsatte grupper i samfunnet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Barn og unge tvinges inn i ensomhet fordi viktige arenaer for sosielialisering stenges ned. Flere opplever at dette blir vanskelig og får i økende grad vonde og negative tanker som dominerer dagene.

Eldre har mange av de samme utfordringene. Verst synes det være for de som bor på institusjon eller alene i sitt hjem. Eldre som bor alene har ikke samme mulighet for å ta de daglige turene ut til aktivitetssenter, kafe’ eller andre møterenaer. Hjemmebesøk fra helsetjenesten, venner og familie er sterkt begrenset.

Personer med funksjonshemninger rammes også som følge av at arbeidsplasser blir delvis stengt ned og sosiale møtearenaer som idrett og andre sosiale møteplasser begrenses som for andre grupper i samfunnet.

Les også

Nytt smittetilfelle på Åsegarden: – Hver gang det skjer blir avreisen forskjøvet

Nå har vi snart lagt bak oss år med pandemi og de fleste av oss har tilpasset oss og klarer oss sånn nogenlunde bra. For noen andre kan denne tiden virke som et liv i ensomhet.

Høyre mener at en mulighet for å kunne motvirke ensomhet og utenforskap i denne tiden kan være å styrke støttekontaktordningen i et begrenset tidsrom. Ved å gi ekstra bevilgning i en periode på seks måneder vil tjenesten kunne styrkes og flere vil kunne få muligheten til å bidra. Om seks måneder vet vi mer om framdrift og effekt av vaksinering. Høyre mener at midlene må øremerkes som koronamidler for å forhindre ensomhet og utenforskap. Finansiering kan gjøres gjennom koronamidler tilført Harstad Kommune eller hentes fra disposisjonsfondet.

Vi savner alle hverdagen slik den var og klemmene vi gjerne delte før viruset angrep oss.

Mine spørsmål til Ordfører er:

1. Har Harstad Kommune gjort noe for å fange opp personer som er i utsatte grupper for ensomhet? I så fall hva er gjort?

2. Hva kommer Harstad kommune til å gjøre fremover som prevantive tiltak på disse utfordringene?

Forslag til vedtakspunkt:

Kommunaldirektør bes utrede muligheter for å bevilge midler til å styrke støttekontaktordninga i en tidsbegrenset periode for å motvirke ensomhet og utenforskap blant utsatte grupper i Harstad Kommune. Kommunaldirektøren bes fremlegge sak for realitetsbehandling til kommunestyremøtet i mars 2021.