Gå til sidens hovedinnhold

– Er det bare glansbilder klippet ut fra Aker Brygge en tar avgjørelser på?

– Frem vokser leilighetskompleks og hoteller. Her styrer ikke historia vår, men bedriftenes investeringslyst. 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Interpellasjon til kommunestyrets juni-møte 2021: Reguleringsansvar.

Harstad sto en gang frem som en ekte kystby og med en bevissthet om egen stolt historie. Vi har to grunnleggere i byen, det er Rikard Kaarbø og Bertheus Nilsen. Det var ikke konkurranse som preget forholdet mellom disse entreprenørene, derimot de utfylte hverandre. Kullagrene på Larsneset og damskipsverkstedet HMV kan stå som eksempel på det. Dampskipene trengte dem begge. De var faktisk avhengig av hverandre sine tjenester og byggverk.

Harstad by bør derfor tenke seg om både to og tre ganger når en går i gang med å rive bygninger etter deres virksomhet. Både kullageret og verkstedene har kommunepolitikerne godtatt sanert fremfor å integrere dem i ny bebyggelse. Vi blir fattigere når vi river vår historie.

Vi har et av de mest vellykkede eksempler på nye bygg som tilpasser seg gammel bebyggelse i det bygget som går under navnet Skeidar-bygget. Når dette rives, vil Bertheusens kontorbygg som i dag huser «Café De 4 Roser», bli stående nokså alene. Derfor er det også en kulturpolitisk tabbe å isolere vern til bare dette huset, og at det flotte tilpassede nabohuset tillates fjernet. At verkstedene på gamle HMV også tillates revet, gjør at vårt særpreg som kystby forsvinner. Frem vokser leilighetskompleks og hoteller. Her styrer ikke historia vår, men bedriftenes investeringslyst.

Det er politikerne som er ansvarlig for det handlingsrommet eiendomsselskapene får for å endre kystbyens front mot sjøen. Det er derfor vi har politikere, for å ivareta felleskapets interesser og samvirket mellom aktørene.

Jeg spør ordføreren om politikerne får forelagt en helhetlig fremstilling i planene som endrer byens utseende og funksjon. Eller er det bare glansbilder klippet ut fra Aker Brygge en tar avgjørelser på. Blir kulturarven belyst i reguleringssakene, får politikerne vurdert funksjonaliteten i eiendomsselskapenes prosjekter, får politikerne se byggehøyden før nybyggene står der og blir endringene vurdert i forhold til at investeringer gjerne fører til privatisering av samme områder. Blir behovet for møteplasser og fellesareal vektlagt nok i reguleringssakene?

Å rive Skeidarbygget har også en miljøside. Det er ønskelig å bruke eksisterende bygg lengst mulig. Klimamessig regner en med at et nybygg må ha mer enn 40 år på seg for klimamessig å gå i null fremfor å bruke gamle bygg. Og vi har ikke 40 år på oss til å redusere klimagassutslippene. Det er også vi politikere som må ta ansvaret for klimaavtrykket.