Gå til sidens hovedinnhold

Er enige om storstilt ung-satsing i Harstad-regionen

Harstad, Narvik og nabokommuner vil ansette en person som utelukkende skal jobbe for ungdom.

Når Hålogalandsrådet møtes i Harstad torsdag og fredag er en av sakene på agendaen er etableringen av en storstilt, regional ungdomssatsing.

Det planlegges blant annet en regional ungdomskonferanse, en arena for diskusjon, idemyldring og erfaringsutveksling - og en dialogkonferanse, som skal være en metode for å skape samhandling mellom deltakere på en mer åpen og uformell arena.

Etter kommunevalget i september 2019 er alle kommuner og fylker i Norge lovpålagt til å sørge for at ungdom høres og får uttale seg i saker som angår dem.

– Etableringen av ungdomsråd i de åtte medlemskommunene i Hålogalandsrådet er ulik. Eksempelvis har både Tjeldsund og Evenes hatt ungdomsråd siden 1987. Harstad kommune etablerte sitt ungdomsråd rundt år 2000. I forkant av Hålogalandsrådets ungdomssatsing har det eksistert en motivasjon blant regionens ungdommer rundt etableringen av et regionalt ungdomsråd. Som et resultat ble det arrangert en ungdomsrådssamling for å diskutere et regionalt samarbeid. Ungdomsråd i Tjeldsund, Evenes, Narvik, Gratangen, Lavangen, Kvæfjord, og Harstad deltok. Over 20 ungdommer var samlet for å jobbe med en sak engasjerte sterkt. Et sitat fra ungdomsrådssamlingen i Harstad påpekte et felles ønske om medvirkning: «ikke om oss, uten oss,» skriver Hålogalandsrådet i sakspapirene.

Rådet består av kommunene Harstad, Narvik, Gratangen, Ibestad, Lavangen, Tjeldsund, Evenes og Kvæfjord.

Les også

Spillerne har talt: – Vi ønsker flere og bedre baner

Flytte tilbake

Planen er nå å ansette en ungdomskoordinator som vil være den som er ansvarlig for oppfølging av regionale samarbeidsoppgaver, møter og planlegging.

– Det vil være nødvendig å ha ungdom med på laget dersom man vil få god vekst og utvikling i hele regionen. Viktige fokuspunkter fremover for Hålogalandsrådets ungdomssatsing er å videreutvikle tilbud og tjenester for ungdom i regionen. Forslag kan være knyttet til regionale trainee-stillinger, sommerjobber regionalt for ungdom, regionalt entreprenørskap osv. Et slikt aktivt ungdomsarbeid vil bidra å sikre nødvendig rekruttering av arbeidskraft, skape en interessant og attraktiv region og øke sjansen for at unge flytter tilbake etter endt utdanning.

Les også

Laber vaksine-interesse blant unge voksne i Harstad: – Kan gjøre at pandemien trekker ut i tid

– Hva kan vi tilby?

Den viktigste årsaken for å opprette en regional ungdomssatsing er utfordringen som knyttes til tap av kompetanse og innovasjonskraft i regionen, da mange velger å flytte etter endt videregående skole.

– De unge gjør sine valg ut fra sine prioriteringer knyttet til de mulighetene og begrensningene de ser. Samtidig er det enkelte av de som flytter ut som kommer tilbake når de er i ferd med å etablere seg, hvor tilbakeflytting er avhengig av tilgjengelige jobbmuligheter, boligtilbud, godt oppvekstmiljø. Forholdet mellom hva regionen kan tilby av tjenester, arbeid og bostedskvaliteter på den ene side og de unges ønsker, preferanser og kompetanse på den andre, er viktig å rette søkelyset mot i ungdomssatsingen, mener Hålogalandsrådet.

Årlig budsjett for stillingen er drøye 700.000 kroner, et spleiselag som de respektive kommunestyrene skal ta stilling til om de vil være med på. I 700.000 ligger det blant annet lønn på 491.000 kroner, kontorhold 50.000, reiseutgifter 25.000 kroner og møtekostnader 40.000,-

Les også

Harstads fremtidige ledere fikk «PT-time» av Per Kjerstad: – Det svinger godt av gjengen her