Trafikkreglene er kanskje det eneste regelverk som ikke kan tolkes eller misforståes. Det er entydig og uskyldig i ulykker – bare man følger og respekterer det.

Det synes å være en generell oppfatning at respekt for regelverket henger nøye sammen med logikk og fornuft – eksempelvis der fartsgrenser og trygghet vurderes mot hverandre. Slik vurdering er relevante myndigheters ansvar og skal da respekteres av den kjørende. I tilfelle større sprik i slik vurdering mellom «partene» oppstår imidlertid gjerne hoderysting og regelbrudd.

Er så hastigheten i Harstadåstunnelen logisk og fornuftig?

  • Brede filer
  • God oversikt
  • God belysning
  • Ingen fotgjengere
  • Ingen syklister
  • Ingen kryssende trafikk
  • Ingen uoversiktlige kurver
  • Ingen blendende lav sol

Eneste krav til en bilist vil derfor være å holde seg på plass i sin kjørebane – samme krav som ellers på vegnettet, uavhengig av hastighet.

Såfremt relevant beslutningsorgan ser logikk og fornuft med hastighet på 50 km/t i tunellen, kan det virke som de er rimelig alene om det. Det bes derfor gitt en logisk og fornuftig forklaring til almuens forståelse og respekt - alternativt tatt grep med korrigert hastighet til et logisk og fornuftig nivå.

På forhånd takk.