Grunnet lekkasjesøk på den kommunale hovedvannledningen vil vannet i Harstad Sentrum være delvis avstengt onsdag 6. april fra klokken 01:00 til ca. klokken 06:00.

– Når vannet er satt på igjen kan det være misfarget og kommunen anbefaler at det tappes kaldtvann, så nært inntak som mulig, til vannet er klart igjen. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig, melder Harstad Kommune