Tirsdag var jeg så heldig å få delta på Opplysningsvesenets konferanse om samfunns- og byutvikling. Det var en halv dag, som jeg gjerne skulle strukket ut i en uke, minst, for temaet går aldri av moten. Kanskje er det mer aktuelt nå enn noensinne. For hvordan bruker vi byen, og hva har skjedd med byen i tiden under pandemien?

Konferansen hadde knyttet til seg meget gode innledere denne dagen, jeg, som daglig leder i Harstad Sentrum AS var naturlig nok, ekstra lydhør da sentrum ble nevnt.

Innleggene denne dagen har fått varierende mediedekning, men et av de jeg opplever som fremhevet er Gard B. Michalsens innlegg som har resultert i artikkelen «Gards 7 råd for å utvikle Harstad». Gard kommer med veldig mye klokt i sine syv råd, og jeg vil anbefale både politikere, gårdeiere, næringsaktører og andre til å tenke over det han sier. Med ekstra kritiske øyne på punkt 4, et synlig eiendomsmarked. For her er vi ikke helt enige Gard.

«– Harstad er en by med mange tomme butikklokaler. Når jeg har forsøkt å finne igjen ledige lokaler i sentrum på nett, så er det bare ett av dem jeg har funnet igjen på Finn.no.»

I Harstad sentrum i dag er det relativt få tomme lokaler, og spesielt på gateplan som kanskje er det synligste «tegnet» på tomme lokaler.

Gjennom pandemien har Leiter flyttet til byen og Stjernerom har flyttet en etasje ned. Max Spill-Norgesbingo og Polar Kraft er på plass i nye lokaler. Alle er nå lokalisert på gateplan i Harstad sentrum. Dagen Norge stengte ned, fikk byen vår fylt to tomme lokaler. Esencia og Hjemmekjær satset så det sang etter, og Høyer har startet opp på Bysenteret. Vakre Vene har vokst seg så stor at de må over i større lokaler, på gateplan i Harstad sentrum selvfølgelig. Fra å ha en mer eller mindre tom Helga Lindgård i Strandgt. 1 er denne nå helt full. Altså 3 etasjer er helt fylt opp. Deler av bygårder er solgt og nye innflyttere bare venter på å komme i gang. Sentrum har fått et helt nytt reklamebyrå, Magnet, og eiendomsmeglerne i Privatmegleren har fått større kontorer. Det gamle G-sportbygget står snart ferdig restaurert. Innflyttere tripper forventningsfullt.

Det planlegges for restaurantdrift på Hoel-hjørnet. Et spennende konsept som også planlegger å benytte seg av den gamle brygga i bakgården.

Over gateplan har det kommet nye bedrifter som kanskje ikke vises så godt i bybildet, men de er fortsatt viktige. De bidrar ikke bare med arbeidsplasser og skattepenger, men de handler både lunsj og middag i byen. Sikkert nye sokker og, men det er en påstand jeg ikke har fått bekreftet. Det samme gjelder for de mye omdiskuterte kontorene på gateplan, hvordan forvalter vi gode utstillingsvindu? Vi skal ikke feie under teppet det bidraget de stiller med alle disse som skal fylle kontorpultene. De er aktive brukere av tilbudene i sentrum.

Hoteller utvider, parkområder vokser, nye boliger bygges, nye aktivitetstilbud dukker opp etter hvert. Harstad er en by i utvikling, ikke ta fra oss given og ståpåviljen vi er så gode på her i nord, ved å snakke oss ned!

Diskusjonen om lokalene ligger på finn.no eller ei, tror jeg vi må få mer til å handle om hvor proaktive våre gårdeiere er, og hvor de er det, på lik linje som hvordan vi utlyser stillinger. Det er ikke alltid like hensiktsmessig å legge ut lokaler på Finn.no. Noen finner nye leietakere uten annonsering og i andre tilfeller er annonsering bevisst lagt til side mens forhandlinger om utleie pågår. Vi har også eksempel på friksjonsledige lokaler. Altså lokaler som er leid ut, men i påvente av innflytting vil lokaler stå tomme en periode. Dette er ikke et Harstad-«problem». Denne problemstillingen gjelder i alle byer og tettsteder. Det skjer mer enn det som vises utad.

Gårdeiere har sitt eget nettverk som brukes for å fylle sine lokaler. Både bedrifter som har spesialisert seg på å finne rette leietaker til deres lokaler, men også en egen oppsøkende holdning. For de fleste er det ikke særlig attraktivt å ha tomme lokaler og det går med mye tid til salgspresentasjoner, telefoner og møter for å kunne få lys i vinduene igjen.

Det vi må se på er jo om dette er det mest effektive for alle, eller om det burde utlyses på en portal som finn.no for at spirende gründere uten nettverk, lettere skal kunne finne frem i jungelen mellom idé, og oppstart.

Vi sitter ikke med den «endelige» løsningen, men vi merker pågang utenfra. Aktører som vil til byen. Aktører som har henvendt seg til både Harstad Sentrum AS og Gårdeierforeningen for å få hjelp til å finne lokaler i sentrum. Alt fra vinbarer til kjøkkenutstyrleverandører, og kontorer.

Vi har selvsagt en jobb å gjøre, men vi opplever ikke det «mørke» som beskrives. Sentrum er på gang og vi har tro på en spennende fremtid.