iHarstad publiserte 12.09 en sak med tittelen «Når streiken trappes opp, blir det et krav i befolkningen om at nok er nok». Saken må leses som en oppfølging av mitt åpne brev til Opsal, der jeg stilte henne 4 spørsmål. Jeg skal komme tilbake til svarene etter hvert. I saken er det noen uttalelser fra ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal, som ikke kan få stå uimotsagt.

Opsal sier at hun «håper det finnes en løsning på streiken av hensyn til barna som rammes.». Ja, det er vi alle enige om, men Opsal er en av veldig få som faktisk er i posisjon til å gjøre noe med den fastlåste situasjonen i lærerstreiken. Likevel later hun som hun ikke er part i streiken. Det er hun så absolutt. Hun er tross alt medlem av Hovedstyret i KS, innvalgt fra Ap.

Det er også forunderlig at Opsal uttaler at «ingen er tvunget til å gå ut i streik» og at lærerne må ta konsekvensen av streiken. Det er som om Opsal, og resten av Hovedstyret i KS, bare venter på at streiken skal gå over av seg selv. Det er en total ansvarsfraskrivelse. Det er som godt betalt politisk valgt styremedlem i KS sitt Hovedstyre at Opsal kan gjøre noe med rammene for forhandlingene. Men det hun sier er at det ikke kommer til å skje. Hun peker på at forhandlingene er ferdig for 75 % av de ansatte i kommunene (jeg vil legge til: Kun for 50 % av de ansatte i fylkeskommunene). Når Opsal sier at hun selvfølgelig støtter streikeretten og at hun er bekymra for elevene som ikke får et skoletilbud, lyder dette hult og fremstår uten troverdighet. Jeg vil minne om at forhandlinger ikke er ferdige før alle er ferdige.

Opsal betviler også at lærerne har hatt dårligere lønnsutvikling enn andre i kommunesektoren, og henviser til en artikkel på Faktisk.no. Ut fra hennes svar, er det åpenbart at Opsal ikke har skjønt innholdet i artikkelen. Eventuelt har byråkratene hennes i KS kanskje tolket artikkelen for henne?

Artikkelen på faktisk.no konkluderer med at ingen av tallene som brukes er feil, men at de viser forskjellige ting. Artikkelen viser også til at KS har skrevet om innholdet på nettsiden sin, da de har fått kritikk for misvisende sammenlikninger. Artikkelen viser også i klartekst at lærerne har hatt lavere lønnsvekst enn øvrige kommunalt ansatte enten en legger KS egne tall eller tallene fra TBU til grunn.

Faktum er at KS og Utdanningsforbundet bruker nøyaktig det samme tallgrunnlaget og kommer fram til nøyaktig de samme resultatene.

Den store utfordringen er at Opsal ikke stiller spørsmål ved byråkratene i KS sine konklusjoner hvor de peker på helt andre sammenlikninger enn det partene er enige om å bruke og sår tvil om en helt uomtvistelig trend.

Enten vi bruker Tall fra TBU eller tall fra KS selv er det ingen tvil om at lærerne har vært lønnstapere de siste seks årene og det er svært overraskende at Opsal ikke er orientert om det av sine byråkrater.

Den 14.09 måtte jeg etterlyse svar fra Opsal på spørsmålene som jeg stilte i mitt åpne brev. Som lærer og tillitsvalgt er jeg ikke imponert. Konklusjonen er at Opsal avgir svaret sitt for sent, spørsmål er manglende besvart eller ikke besvart i det hele tatt. Opsal mangler i tillegg kildekritikk. Jeg beklager å måtte si det, men besvarelsen står dessverre til stryk. Det kan også virke som om en del av svarene kan vær plagiat av noe direktørene i KS stadig vekk har sagt.

På det første spørsmålet, om Opsal har tenkt å gjøre noe med KS sitt mandat siden hun tross alt sitter i Hovedstyret, svarer hun at det er formannskapet i Harstad som har gitt mandatet. Det hadde vært svært oppsiktsvekkende om svaret hadde medført riktighet. Her har nok ikke Opsal lest spørsmålet før hun har svart. Det er Hovedstyret i KS som gir forhandlerne et mandat.

På spørsmål om Opsal støtter KS sitt syn på at det ikke er så nøye om de som underviser har godkjent lærerutdanning, svarer hun egentlig ikke på spørsmålet. I tillegg henviser hun til tall fra SSB. Her har det dessverre gått krøll i kildene. Vi tror hun henviser til tall fra GSI, noe KS bruker for å si at det ikke er en lærerkrise. Det er riktig, som Opsal sier, at det er strid om tallene, men da burde hun latt de andre tallene komme på bordet også, nemlig dem fra SSB. Hun tar heller ikke med at forholdet mellom GSI og tallene fra SSB er som forholdet mellom budsjett og regnskap – og det er vel ikke slik at man kan måle en tilstand ut fra budsjettet?

Kari-Anne Opsal - du svarer ikke på de to spørsmålene. De står fortsatt ubesvart. Det er bekymringsfullt at du ikke får det til. Det er en enorm tillitskrise mellom KS og lærerne, og du vil ikke svare på hvordan denne skal løses?

Du svarer heller ikke hvordan du, som representerer Ap i Hovedstyret, foreløpig står bak en utdanningspolitikk som står i strid med ditt eget partis regjeringsplattform. Dette er svært urovekkende, og viser med all mulig tydelighet det demokratiske problemet i KS.

I den situasjonen som er nå, trenger vi politikere med mot, som kan det ansvaret som de har fått mandat til gjennom sine verv. Er du en slik politiker Kari-Anne Opsal?

Les også

Ordfører Kari-Anne Opsal svarer streikende lærere: – KS har strukket seg langt

Les også

Hei, Kari-Anne! Det er svært beklagelig, det er i klasserommene vi helst vil være