(Bladet Vesterålen) Våren 2022 fikk Kvæfjord Eiendom kontrakt som akuttmottak for flykninger Det var flere barn blant flykningene, og disse har samme rett til skolegang som andre barn, understreker rapporten. Men i denne tiden var romsituasjonen ved Borkenes skole vanskelig idet det gikk mot ferdigstillelsen av nybygget.

Da ble dette løst praktisk ved at lokaliteter på Trastad stod ledige og egnet seg som klasserom for disse barna, og ble organisert under Borkenes skole.

Tok utfordringen

Dette var en utfordrende jobb, og ble løst takket være innsatsen fra egne ansatte, heter det i rapporten. Lærersituasjonen ble løst ved at både lærere, pensjonister og andre trødde til og underviste barna. Rapporten opplyser ikke hvilke fag det ble undervist i, men man kan sikkert forutsette at norskfaget var viktig.

Endring fra skolestart

Ved skolestart i høst ble det en endring ved at barna fra mottaket i skolealder får gå på Borkenes skole i de ordinære skoleklassene, heter det i rapporten. Å skalere opp et slikt tilbud er imidlertid krevende på kort sikt, heter det. Særlig når omfang, varighet og antall barn er usikkert både på lang og kort sikt.