Et F35-fly fra Evenes sin QRA-beredskap rykket ut ved 10-tiden, bekrefter Forsvarets operative hovedkvarter.

– Akkurat hva oppdraget går ut på, kjenner jeg ikke til og kan uansett ikke gå ut med. Men det er av typen QRA, som ofte foregår. Når det er ting man vil undersøke, kan man sende flyene på vingene, sier Marius Vågenes Villanger ved Forsvarets operative hovedkvarter til VG.

Norge løser QRA (Quick Reaction Alert) på vegne av Nato. Oppdraget innebærer at Norge døgnkontinuerlig har to F-35 på beredskap.

Dersom et ukjent luftfartøy nærmer seg Norges og Natos luftrom, rykker F-35 ut fra Evenes og er i luften innen 15 minutter.

Oppdatering klokka 15.50:

Kampflyene rykket ut fra Evenes for å identifiserte et russisk maritimt patruljefly over internasjonalt farvann.

Det opplyser Luftforsvaret til Teknisk Ukeblad.

Til Dagbladet opplyser Villanger at det dreier seg om en «rutinemessig operasjon».

– Dette er noe vi gjør flere ganger i året for å holde kontroll, sier han.