I april ble det solgt 35 eiendommer, noe som er 11 færre enn april i fjor, forteller eiendomsmegler Odd Sverre Holte.

– Gjennomsnittprisen i april var 33.906 kroner per kvadratmeter/P-rom, noe som er 7,6 prosent høyre enn for 12 måneder siden.

I løpet av de siste tre måneder er det omsatt 23 prosent færre eiendommer sammenlignet med fjoråret, sier Holte som jobber i Garanti eiendomsmegling.

Omsetningshastigheten er 35 dager kortere i år. Gjennomsnittprisen for perioden er 34.933 kroner, 18,7 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor.

Fellestrekk med de store byene

Sammenlignet med de store byene i Norge, er det noen fellestrekk. Færre eiendommer legges ut og det er boligprisvekst.

– En mulig årsak kan også ha vært ny koronatopp i januar og februar, hvor selgere har avventet situasjonen. Det er også varslet flere renteøkninger som normalt vil påvirke utflating av pris. Vi kan hittil konstatere at lavt volum ut i markedet gir høy prisvekst og at det er spennende å følge markedet videre.

Når markedet klarer å absorbere eiendommene som legges ut og at det fortsatt er få brukte boliger til salgs i markedet, vil prisene holde seg i Harstad.

– Dersom kommer flere på markedet er det grunn til å vente at boligprisene også her flater ut.