I mai ble det solgt 37 eiendommer. Dette er 14 færre eiendommer enn mai i fjor, forteller eiendomsmegler Odd Sverre Holte.

– Gjennomsnittprisen for mai ble 30.841 kroner per kvadratmeter/p-rom. En enebolig lå i snitt på 24 091 kroner per kvadratmeter og leiligheter landet på 41.048 kroner pr kvadratmeter.

 Det vil si en oppgang på 12,8 prosent for eneboliger og 7,6 prosent for leiligheter i forhold til samme periode i fjor.

Nedgang

Totalmarkedet i mai viste nedgang på 10,3 prosent i forhold til april, men ligger likevel 6,3 prosent høyere enn mai i fjor. I mai tok det i snitt 42 dager å selge en eiendom, noe som er 15 dager raskere enn mai 2021.

– Siden grunnlaget for mai er lite, finner vi også interesse i å sammenligne de tre siste månedene mot fjoråret. Her ble det totalt solgt 111 eiendommer i perioden mars-mai, noe som er 28 færre sammenlignet med samme periode fjor. 

Gjennomsnittsprisen for samtlige eiendommer i år er 9,6 prosent høyere enn i fjor. 

Av de enkelte segmenter ser vi at eneboliger i snitt kostet 11,6 prosent mer enn i fjor og leiligheter hele 13,9 prosent mer enn i fjor. I år tok det 24 dager mindre å selge sin eiendom.

– Når vi sammenligner trenden fra tidligere år, ser vi at boligprisen dempet seg noe i juni og juli. Siden det er få eiendommer i markedet akkurat nå forventes det at boligprisene holder seg på samme nivå en stund framover. 

Analyser utført i de største byene har gitt antagelser om at vi har sett den største veksten til nå. Likevel er det forskjeller på boligmarkedet i store byer og mindre byer og analysen slår ut annerledes her. Det lave antall eiendommer forklarer oss at det fortsatt er selgers marked i Harstad og omegn.

Les også

Lars Børges koronaprosjekt er ikke som alle andres: – Må jo bruke de urgamle tradisjonene