– På grunn av koronasituasjonen kan det ikke arrangeres Dør-til-dør-aksjon for Kirkens Nødhjelp i år. Det betyr ikke at fasteaksjonen er avlyst. Den arrangeres i stedet digitalt. Alle menighetene oppretter digital fastebøsse som distribueres på Facebook og andre sosiale medier sier Rut Eli S. Lindebø, Kateket i Sandtorg menighet.

– I Sandtorg menighet ble konfirmantene engasjert tidlig i forrige uke. Her fikk de et nettbasert undervisningsopplegg med litt lesing, noen filmsnutter og noen spørsmål. De ble oppfordra til å dele den digitale fastebøssa som var oppretta, de ble bedt om å sende sms til sin familie, til alle som er invitert til konfirmasjonsfesten og andre, med anbefaling om å gi til VIPPS 2426, eller på den digitale bøssa eller sms til 2426 (250 kr)

I menighetene i Tjeldsund skjer ikke annet enn at det er opprettet digital innsamlingsaksjon på Facebook. Denne får spesiell oppmerksomhet gjennom konfirmantundervisning og på menighetsrådsmøter de nærmeste ukene.

– Vi hadde planlagt en større lørdagssamling for konfirmantene fra Tjeldsund, Gratangen og Evenes, med folk fra Changemaker sentralt, men denne måtte jo utgå.

I Ibestad og Andørja blir det digital-aksjon, og dersom de får tillatelse til det av lokale helsemyndighet - salg av vafler og kaffe lørdag 20.mars utenfor butikk i Hamnvik og på Ånstad.

I Vågsfjord planlegger å gjennomføre fasteaksjonen digitalt. Konfirmantene distribuerer informasjon om fasteaksjonen i postkassene på øyene.

Gratangen planlegger å gjennomføre fasteaksjonen digitalt. Konfirmantene distribuerer informasjon om fasteaksjonen på sosiale medier.

I Kvæfjord planlegger vi noe digital undervisning, digital innsamling hvor konfirmantene distribuerer info, særlig på digitale medier.

I Harstad by blir det også digital aksjon.( Kanebogen, Trondenes og Harstad)

I Harstad menighet skal alle konfirmantene bestemme seg for en fasteaksjonsaktivitet og skaffe seg sponsorer. Trondenes og Kanebogen gjør det samme