Harstad kommunale Foreldreutvalg (HKFU) er et upolitisk organ som består av FAU-ledere fra alle skolene i Harstad. Vi har den siste tiden gjennom de lokale FAU-en fått flere bekymringsmeldinger fra frustrerte og fortvilte foreldre som opplever situasjonen knyttet til streiken som svært vanskelig. Det er viktig å påpeke at streikeretten er et lovlig virkemiddel som vi skal ha respekt for, men HKFU deler foreldrenes bekymringer for konsekvensene av den pågående konflikten.

Den pågående streiken rammer skolegangen til mange elever som allerede har mistet viktig undervisning under Corona-pandemien. En viktig forskjell mellom disse to situasjonene er at det under Corona-pandemien ble laget et undervisningsopplegg tilpasset digital undervisning, mens det nå for de aller fleste ikke er noe undervisning i det hele tatt. Konflikten kom på et maksimalt ugunstig tidspunkt da vi nettopp har vært gjennom en pandemi med tidvis nedstengte skoler.

I tillegg til manglende undervisning, kan dagens fastlåste situasjon ha negative konsekvenser for noen barns psykiske helse, med følelse av utenforskap og ensomhet. Sårbare elevgrupper og elever med behov for tilrettelagt undervisning kan også få store utfordringer p.g.a streiken. Det er flere foreldre som skriver at deres barn trolig vil komme gjennom denne spesielle perioden p.g.a mange fritidsaktiviteter, venner og støttende familie selv om de går glipp av mye pensum. De største bekymringene til foreldrene gjelder de barna som er sårbare, trenger rutiner i hverdagen, trenger å treffe andre voksne, de som trenger å ha noen å være sammen med på formiddagen og som kanskje trenger ekstra hjelp til skolearbeidet. I ytterste konsekvens kan dagens situasjon ha betydning for drop-out i videregående skole, der det allerede brukes mye ressurser for å redusere dette. Det et stort ansvar som hviler på den enkelte elev som skal ta igjen måneder med tapt undervisning alene.

Retten til å streike er grunnleggende i norsk arbeidsliv. Samtidig har barn en grunnlovfestet rett til opplæring. HKFU oppfordrer derfor partene til å finne en løsning på denne konflikten så snart som mulig.

Bildeserie

Harstad-lærerne streiker på fjerde uke: Disse var på markeringen

LES OGSÅ:

Les også

Et symptom på et demokratisk problem: – Er du en slik politiker, Kari-Anne Opsal?