Konkurransen er avlyst på bakgrunn av at det kun kom inn ett tilbud, melder Harstad kommune.

– Dette er i seg selv saklig grunn til avlysning. Det ble i tillegg begått feil i konkurransens sluttfase som gjør at vi som oppdragsgiver plikter å avlyse konkurransen.

Saksbehandlingsfeil

Bakgrunnen for feilen er at det kom inn spørsmål etter spørsmålsfristen på konkurransen. Disse ble besvart, samtidig som det rett før fristens utløp, som var 22. august 20.22, ble sendt ut melding om at tilbudsfristen ble utsatt med en dag.

– Endring av tilbudsfristen så nært opp mot den opprinnelig fristen  er imidlertid ikke tillatt,  da det vil være for kort frist til å kunngjøre endringen i EU sin database over anbud, TED.  Det ble dermed sendt ut en melding om endring av tilbudsfristen, uten at fristen i praksis ble endret. Dette er en feil som kan ha hatt innvirkning på deltakelsen i konkurransen, og som ikke kan rettes opp på annen måte enn ved avlysning, skriver kommunen.

Harstad kommune som oppdragsgiver har da avlysningsplikt, jf. rettspraksis og Kofa-praksis.

Når det gjelder tilbudet som kom inn, er dette ikke åpnet.

Nytt anbud lyses ut i denne uken med anbudsfrist uke 41.

Ny turnhall i Harstad

Fakta:

  • Det nye idrettsanlegget vil inneholde arealer som turnhall og motorikkrom ca. 1250 m², en gymsal på 500 m², trimrom 100 m² og kamp-idrettssal på 250 m².
  • Turnhallen med sine 1.000 m² innredes med permanent oppmontert utstyr (apparater) og groper langs en stor del av sørveggen. Denne ligger derfor lengst inn i bygget slik at det blir minst mulig gjennomgangstrafikk.
  • Gymsal-delen skal ligge med direkte atkomst fra foaje og nærmere Stangneshallen, på grunn av fleksibelt og sambruk med eksisterende anlegg.
  • Garderober nås fra foaje. Fra foaje ledes en til 2. etasje via en rettløpstrapp og heis. Her ankommer man et galleri som gir direkte oversikt over turnhallen og umiddelbar adkomst til kantine. Kantine planlegges med et mindre kjøkken og en serveringssone.
  • Nedtrapping av galleridekket mot hall danner en fast tribune i hele hallens lengde. Kampidrettssalen er planlagt i 2. etasje. Øvrige funksjoner i 2. etasje er kontor-/administrasjonsområde og teknisk rom.

Kilde: www.harstad-kommune.no

Les også

Mathias (23) har valgt et sjeldent yrke – den første i Nord-Norge