I to dager har reiselivsaktører fra Harstad og Senja hatt samlinger for å bli bedre kjent - og for å utvikle konkrete produktpakker som vil gjøre det enklere for turister å oppleve denne spennende regionen.

– Vi ønsker at Harstad og Senjaregionen knyttes tettere sammen med nye reiselivsprodukter og pakker i øyriket, sier Jan-Erik Kristoffersen og Dan Bjørk, daglige ledere i henholdsvis Visit Harstad og Visit Senjaregion.

De mener at de har produkter som kompletterer hverandre, og målgruppene det jobbes mot er relativt like.

Ferge åpner helt nye ferdselsmønstre

Det er bare et lite fjordstykke som skiller Harstad og Senja, og det er en klar målsetting for Visit Harstad og Visit Senjaregion å bidra til at dette ikke er et hinder for positiv reiselivsutvikling.

– Hurtigbåtruten mellom Harstad og Skrolsvik må utnyttes bedre, og båtaktører i Harstad vil bidra til at turen over fjorden kan selges som en opplevelse og ikke bare transport, sier Kristoffersen, men påpeker tydelig:

– Det er imidlertid en løsning som vil bidra til å åpne helt nye ferdselsmønstre mellom øyene, og det er etablering av fergeforbindelse mellom Bjarkøy og Senja.

Akkurat det prosjektet har nå skutt fart. Les mer om dette her:

Kan skape helårlige arbeidsplasser

Marit Valkonen og Jenna Barnham har i flere år drevet sin virksomhet Wandering Owl med base i Tromsø, og har nå flyttet til Stonglandseidet. De opplever at mulighetene for utvikling av opplevelsesprodukter av høy kvalitet er større i dette området, og at kundene ønsker å oppleve uberørt natur i mindre grupper. Ifølge Marit vil en fergeforbindelse til Harstad gjøre det mulig for dem å skape flere helårlige arbeidsplasser på Senja.

Hos aktørene er det nå store forventninger til at denne fergeforbindelsen allerede neste sommer vil kunne bidra til å forløse helt nye turistkonsepter og samhandling på et helt annet nivå enn i dag.

– Uavhengig av hverandre har aktører på Senja og i Harstad utviklet bærekraftige reiselivsprodukter til spesifikke målgrupper. Fergeforbindelsen vil knytte aktører og produkter sammen i tråd med det markedet ønsker. Det har for eksempel vært stor etterspørsel etter ferdig pakkede sykkelruter mellom Harstad til Tromsø via Senja. Her er aktørene allerede i gang med å utvikle turprogrammer som skal legges ut for salg med det første, og i samarbeid skal det utvikles nye produktpakker som både inkluderer opplevelser, overnatting og mat, sier Bjørk.

Kjempeløft

Johanna og Charles på Senja Fjordhotell er helt klar på betydningen av fergeforbindelsen:

– Når denne er på plass vil det åpne opp for en helt annen flyt av reisende i regionen og bidra til et kjempeløft for reiselivsnæringen i øyriket, sier de begge.