For å det til, trenger de næringslivet med.

– Vi vet at ungdommene ønsker å vite mer om mulighetene i regionen når de er ferdigutdannet, og om hvilke valg de bør ta for å kunne jobbe i nord om noen få år. Dette er en strålende mulighet til å komme ungdommene i møte på en arena der alt ligger til rette for gode samtaler, forteller prosjektlederne Hege -Beate Eriksen fra Chili og Victoria Bakken fra Festspillene i Nord-Norge.

De mener ungdommene i regionen vet for lite om hvilke jobbmuligheter som finnes her - utover hva foreldrene deres jobber med.

Møt framtidas arbeidstakere

Under årets Festspill skal ungdommen få sin egen base på Ludo. Her blir det konserter, klubb og teater på kveldstid, og en åpen og sosial møteplass på dagtid. Og det er på dagtid det er mulig for bedrifter, organisasjoner og andre aktører til å komme innom og møte ungdommen og vise frem spennende prosjekter og muligheter innen egen bransje eller virksomhet.

I en pressemelding skriver Festspillene selv at denne møteplassen vil gi en unik mulighet for lokalt næringsliv og organisasjoner til å møte ungdommen på deres hjemmebane. Framtiden i Våre Hender vil delta med Fiksefest for å sette søkelys på sirkulærøkonomi, mens Ungt Entreprenørskap ønsker å benytte anledningen til å løfte frem ungdomsbedrifter som kan inspirere andre.

God samarbeidsånd

For å utvikle Ungdommens festspill har Festspillene hatt et godt samarbeid med flere andre aktører. UiT ved universitetslektor Margrethe Tessel har bidratt på metodesiden for å sikre ungdomsmedvirkning i alle ledd. Sammen har de funnet ut at det er en rekke barrierer som hindrer ungdommer i å delta på kulturarrangementer.

– Sammen ønsker vi å bidra til positiv religionstilhørighet og økt forståelse for hva unge har behov for, sier Tessel.

Også Harstad kommune, Chili og etter hvert Ungt Entreprenørskap har bidratt i prosjektet. Ungdommens festspill faller inn under kommunens UNGsatsing-paraply, mens Ungt Entreprenørskap bidrar med kompetanse på ungt gründerskap.

– Ser magien

Jan-Roger Eriksen i Chili har vært med på prosjektet fra den spede begynnelse i 2020.

– Her er vi tett på i utviklingen av prosjektet og ser magien som oppstår når ungdom faktisk får delta i prosessene og påvirke resultatet. Og ikke minst er vi med på å drive fram tilbud til en gruppe som altfor lenge har stått uten reelle alternativ, sier Eriksen.

Victoria Bakken og Hege-Beate Eriksen håper enda flere ser sitt snitt til å bidra både til å skape gode relasjoner mellom kultur- og næringslivet, kommunen og ungdommene.

– Vi har dialog med byggebransjen, lærlingeorganisasjoner og lokale bedrifter som er framtidsrettede og kjenner rekrutteringsutfordringen allerede. Dette er en strålende mulighet til å komme ungdommene i møte på en arena der alt ligger til rette for gode samtaler, forteller de to prosjektlederne.