I sin seneste risikorapport om koronautbruddet og omikronvarianten skriver FHI også at omtrent halvparten av de innlagte de siste tre ukene var uvaksinerte, selv om denne gruppen kun utgjør en tidel av den voksne befolkningen.

– Uvaksinerte som legges inn, er i hovedsak middelaldrende (medianalder 54 år), og bare 29 prosent har underliggende sykdom som gir dem moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av SARSCoV2-smitte, skriver FHI.

De framholder samtidig at oppmerksomheten rundt pandemien øker, noe som også bidrar til at flere etternølere har meldt seg for vaksinasjon.

– Antallet førstedoser er mer enn doblet fra uke 43 til uke 50, da 13.000 førstedoser ble gitt, skriver FHI.