Flere har rapportert om at de får negativ test når de tester bare i nesen, men positiv når de også tester i svelg - spesielt tidlig i sykdomsforløpet. Nye studier støtter disse observasjonene, og nå endrer Folkehelseinstituttet anbefalingene for selvtesting for voksne. En prøve fra både nese og svelg (hals) vil sannsynligvis avdekke noen flere positive prøver enn en prøve bare fra nesen - selv om de fleste tilgjengelige selvtestene er ment til å ta prøver fra bare nesen.

̶ Spesielt voksne personer med symptomer kan derfor ta prøve både fra svelg og nese når de gjør selvtester, sier lege Joakim Øverbø i Folkehelseinstituttet.

De nye anbefalingene gjelder ikke for barn.

Fra hals til nese

Prøven tas først fra svelge (halsen) og deretter fra nesen slik at sannsynligheten for å fange opp smitte blir høyest mulig. Du bør ikke ta prøven bare fra svelget, understreker han.

En neseprøve alene vil fortsatt fange opp de fleste smittede så personer som syns det er ubehagelig/vanskelig å ta test fra svelget/halsen kan teste seg på vanlig måte i nesen. For barn er det fortsatt anbefalt å ta testen fra nesen.

Prøvetaking fra svelg bør gjøres om morgenen før inntak av mat og drikke, eventuelt minst 30 minutter etter inntak av mat og drikke, for å unngå at testen blir falskt positiv. Noen mat – og drikkevarer er vist å kunne påvirke testresultatet.

Test på nytt

Dersom du får et negativt resultat ved selvtesten og har nyoppståtte symptomer er det anbefalt å ta en ny test 2-3 dager senere.

̶ Er symptomene lette trenger man ikke holde seg hjemme i tiden mellom den første og andre testen. De som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en smittet person bør holde seg hjemme mellom den første og andre selvtesten dersom de har symptomer, sier Øverbø.

Spår sterk økning: – Prognosen sier at 18.000 skal bli smittet i Harstad

Les også

Korona Games: Her er en vattpinne, lykke til