Gå til sidens hovedinnhold

Fire av ti som fikk korona var fullvaksinert

Det er betydelig usikkerhet om pandemiens utvikling gjennom resten av høsten og vinteren.

Av til sammen 52 pasienter som var innlagt med koronasmitte i forrige uke, var 60 prosent ikke vaksinert, 38 prosent var fullvaksinert og 2 prosent delvaksinert, melder NTB som referer tall fra FHI.

På UNN i Nord-Norge er per 30. september ingen innlagte på noen av sykehusene.

Seks ganger flere uvaksinerte

– Andel nye fullvaksinerte pasienter per uke har økt de siste ukene i tråd med økende vaksinasjonsdekning, men antallet nye innleggelser blant fullvaksinerte har vært relativt stabilt de siste ukene. Majoriteten av nye innleggelser er fremdeles blant uvaksinerte, skriver FHI i rapporten som tilstanden i hele landet.

Omfanget av meldte tilfeller per 100.000 innbyggere i forrige uke var cirka seks ganger høyere blant uvaksinerte enn blant fullvaksinerte personer som var 16 år og eldre.

Fortsatt usikkerhet

– Den høye vaksinasjonsdekningen hemmer epidemiens spredning samtidig som vaksinasjon i stor grad beskytter de vaksinerte mot alvorlig forløp. Antall påviste tilfeller og innleggelser er nå synkende, og sykehusenes kapasitet har ikke vært truet i forbindelse med perioden med høy smittespredning i etterkant av sommerferien, skriver FHI.

Det er betydelig usikkerhet om pandemiens utvikling gjennom resten av høsten og vinteren, understreker instituttet.

Tolv nye pasienter ble innlagt i intensivavdeling – ned fra elleve uka før. Det er foreløpig meldt om ni koronarelaterte dødsfall i uke 38 mot elleve i uke 37.

Det har til sammen dødd 3 personer på UNN.