Stadig flere foreldre, fagfolk og andre uttaler bekymring for helsa til barn og unge som nå har vært lenge uten et daglig skoletilbud. Streikesituasjonen har vist hvor viktig skolen og lærerne er - også med tanke på psykisk helse.

Nå er situasjonen svært alvorlig - og kommunestyret i Harstad forventer nå at partene finner en løsning sånn at barn og unge kan få komme tilbake på skolen.

I en streikesituasjon har naturligvis begge parter et ansvar - både lærerorganisasjoner og Arbeidsgiverorganisasjonen KS. Kommunenes Sentralforbund har et helt særskilt ansvar for at elevene i skolen møtes av kompetente lærere - lærere med utdanning som lærere. KS har et ansvar for at det er altfor mange ansatte i skolen som ikke er kvalifisert - som igjen fører til at mange elever ikke får et godt nok skoletilbud.

Søkninga til lærerutdanning har i mange år vært altfor dårlig. Det er et økende problem. Mange elever trenger spesialundervisning - og de har lovmessig rett til det. Likevel får de ikke spesialundervisning, fordi de tilbys ufaglært tilsyn i stedet for pedagogisk og spesialpedagogisk undervisning. Det er stor mangel på pedagoger .

Mange utdannede lærere søker seg bort fra yrket. Læreryrket har for lav status- på tross av at det er så spesielt viktig som vi har opplevd nå i streikesituasjonen. Den negative utviklinga i skolen har skjedd under skiftende regjeringer - og med Kommunenes Sentralforbund som ansvarlig arbeidsgiver.

Det er åpenbart at det er en klar sammenheng mellom ulike yrkers attraktivitet - og lønnsnivå. Kommunenes Sentralforbund har nå et helt spesielt ansvar for å heve læreryrkets status - blant annet gjennom lønn.

Et tilbud om en opptrappingsplan kan få slutt på streiken. Det forventes at KS handler nå. Både elever og lærere fortjener det.

Les også

Kjære KS: Nå er det nok