Gå til sidens hovedinnhold

Fjern arbeidsgiveravgiften i hele storfylket!

Selskaper i Finnmark og Nord-Troms slipper å betale arbeidsgiveravgift for sine ansatte. FpU vil fjerne arbeidsgiveravgiften i resten av storfylket, og redusere den i hele landet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter et år med pandemi så er arbeidsledigheten i Norge rekordhøy. Blant unge er den historisk høy. 1 av 4 i ledighetskøen er under 30 år, og ingen andre aldersgrupper har en like høy andel ledige. FpU mener det er viktigere enn noen gang å skape flere arbeidsplasser, for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet og ut av samfunnet. Da må vi gjøre det billigere å ansette folk.

FpU reagerer på at selskaper må betale en egen arbeidsgiveravgift som gjør det dyrere å ansette folk. At bedrifter skaper nye arbeidsplasser er utelukkende mer positivt, enn at staten skal skattlegge bedrifter for at du skal ha en jobb å gå til. Derfor bør arbeidsgiveravgiften fjernes i resten av storfylket, og kuttes i hele landet.

FpU vil også fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. En av de store årsakene til at yrkesfagelever dropper ut av skolen og ikke får fullført utdanningen sin, er mangel på læreplasser. For å kunne gjøre det mer attraktivt å ansette lærlinger, så vil vi øke lærlingtilskuddet til læringsstedene, og samtidig sørge for at lærlinger skal fritas for arbeidsgiveravgift. Bedrifter skal få slippe å betale avgifter til staten for å ta inn lærlinger. Lærlinger skal være en mindre belastning for bedrifter, og en viktigere ressurs.

Lavere skatt på arbeid vil sørge for at arbeidsgivere i større grad kan gi en sjanse til dem som trenger det mest, som for eksempel unge eller mennesker som har hull i CVen. Dette vil ikke bare sørge for lavere arbeidsledighet, men det vil også sørge for økte skatteinntekter til staten.

Vi må skatte bedriftene mindre, og skape flere arbeidsplasser. Derfor vil FpU gjøre det samme som i Finnmark og Nord-Troms, nemlig å fjerne arbeidsgiveravgiften for å gjøre det mer lønnsomt å ha folk i arbeid. For staten skal ikke bruke bedrifter som ei melkeku når de ønsker å ansette flere. Avgiften må fjernes for lærlinger, fordi det skal lønne seg å satse på nyutdannet ungdom. FpU sier ja til fremtidens arbeidskraft, for ungdom vil jobbe!