Alle fastlegene i Harstad sitter med fulle lister, og mange av dem har flere titalls pasienter på venteliste. Den med flest på ventelisten er Silje Søreng på Heggen Legesenter, men ifølge henne har det ingenting med popularitet å gjøre.

– På det meste hadde jeg i overkant av 1200 på listen min. Da jeg gikk over til å jobbe i kommunen, fikk jeg en stor andel kommunale oppgaver, og ble nødt til å redusere antallet til 200. Det er nok grunnen til jeg har flest på ventelisten min.

Det var egentlig ikke fastlege Søreng hadde tenkt å bli da hun gikk på medisinstudiet. Både barnelege og lege innen onkologi var det som fristet. Det endte med to år på kreftavdeling.

– Det fantes ingen kreftavdeling i Harstad. Som lege innen onkologi hadde jeg kontakt med pasienter over lengre perioder, og da jeg kom hjem ønsket jeg å få det samme pasientforholdet som på kreftavdeling. Da ble det naturlig for meg å begynne som fastlege.

Følger pasientene over mange år

I følge Søreng er det unike med å være fastlege at man får følge familier over mange år. Det bygger et sterkt tillitsforhold mellom pasient og lege, og skaper trygghet.

– Dette er en trygghet som kan bidra til at pasientene åpner seg mer. Og det kan være godt for dem å ha et kjent ansikt som tar imot dem, og som kan følge dem på eventuelle vanskelige veier. Det kan være mer komplekse sykdomsbilder, som krever at vi må tenker kreativt for å komme frem til den rette behandlingen. Det er magisk å få være med på den prosessen.

Samarbeidet mellom legesentrene, helsehus, sykehus, hjemmetjeneste og NAV er viktig, forteller Søreng.

– Vi er helt avhengig av spesialistene på sykehuset, og den jobben de gjør, men det kommer en tid etter innleggelse på sykehuset. Da er det viktig å ha god oppfølging av fastlegen, og ved behov hjemmetjeneste og helsehus.

Ikke bare fryd og gammen

Det å jobbe som fastlege er ikke bare fryd og gammen, og selv om det ofte er et lagspill for å behandle pasienter, er fastlegene alene på enkelte måter.

– Vi er ikke det samme teamet som man er på en avdeling, og man står ofte alene. Vi er alene i dialog med pasientene, noe som kan føre til tøffe stunder. Fastlegene er alene om ansvaret om noe ikke skulle gå etter planen. I Harstad har vi fokus på å styrke veiledning og oppfølging i spesialiserings løp, med mål om å skape mer teamfølelse. Dette tror jeg virker støttende for nye fastleger, og pasientene de møter.

– Det har har vært et helt spesielt år hvor vi i det kommunale har hatt et utrolig trykk. Heldigvis har det vært mye fleksibilitet, så vi har klart å få gjort alle arbeidsoppgavene våre.

Les også

Torill elsker heavy metal, dypdykk og turer til fjells. Nå skal hun lede 1.000 mennesker i Harstad

Magisk å drive med allmennmedisin

– Som fastlege i Harstad har man også en fleksibilitet som er ganske unik. Det er et mangfold av driftsmuligheter. Enten fullt privat, som en del av det kommunale, eller med privat praksis i det kommunale.

– Det er magisk å få drive med allmennmedisin. Vi får være med på de helt enkleste sakene, til de mest komplekse. Det gjør at vi får en faglig bredde, og skaper en allsidig arbeidsdag, avslutter Søreng.