Fra tirsdag morgen til onsdag morgen ventes mildvær og mye regn i Nordland og Troms. Det ventes 30-60mm nedbør i løpet av 24 timer, på Helgeland stedvis 60-90mm, melder Yr.no.

Det er fare for overvann i tettbygde områder og fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Tirsdag ventes også stor snøskredfare i region Sør-Troms. Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse, melder Yr.

Vakthavende skredvarsel Emma Barfod ved snøskredvarslinga sendte mandag ut et varsel med faregrad 4 for alle regioner hele strekningen fra Vest-Finnmark til Svartisen. Denne faregraden tas bare i bruk et fåtall ganger gjennom vinteren, når det er fare for selvutløste og svært store skred. Dette gjelder særlig fjellsider i sør, sørvest og sørøstlig retning. Barfod sier til Nordlys at faregrad 4 over hele landsdelen er en sjelden situasjon.

Les også

Telefonen ringte med en gang nyheten kom: – Det var stamgjestene som lurte på når vi åpnet igjen