– Når smittetallene øker, vil mange flere trenge tester – og mange flere må vite hva de skal gjøre når de tester positivt.

Her er noen endringer du må vite om:

Nyhet 1: Nærkontakter trenger ikke være i karantene

– 25. januar 2022 er en merkedag i pandemibekjempelsen. Frem til i dag har det vært et krav at nærkontakter må være i karantene. Det har vært unntak, men fra 26. januar 2022 kan alle teste seg ut av karantene.

Dette er de nye reglene:

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med testing. Da gjelder dette:

– husstandsmedlemmer og tilsvarende nære må daglig teste seg i 5 døgn etter siste nærkontakthusstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden, må teste seg daglig i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for blant annet personell i kritiske samfunnsfunksjoner.De nye reglene vil fra de trer i kraft også gjelde for dem som er i karantene på det aktuelle tidspunktet. Det betyr at testregime også gjelder for dem.

– I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Dette er også viktig å huske:

– følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Nyhet 2: Disse trenger ikke en bekreftende PCR-test hvis de tester positivt på selvtest

Smittetrykket i Norge øker, og det er stor belastning på kommuner og laboratorier for å få en bekreftende prøve etter positiv selvtest. Sentrale helsemyndigheter har derfor gjort noen endringer i rutiner for testing for covid-19.

Bekreftende PCR-test anbefales ikke til følgende personer:

Personer som har fått tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose").Personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene.

– Dette betyr at en person med en positiv selvtest regnes som et sikkert positivt tilfelle.

– Bekreftende PCR-test anbefales til personer som søker helsehjelp og hvor bekreftelse har konsekvens for diagnostikk, differensialdiagnostikk og behandling.

Bekreftende PCR-test eller bekreftende antigen hurtigtest til profesjonelt bruk anbefales videreført til følgende personer:

– Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte.Barn og ungdom mellom 0-16 år.Uvaksinerte og delvaksinerte personer uten oppfriskingsdose som har behov for koronasertifikat.

Nyhet 3: Meld inn positivt testresultat selv

– Du kan nå melde inn en positiv selvtest på kommunens hjemmeside. Vi ønsker at du fyller inn så mye info som mulig, spesielt kontaktinfo og jobbsted, slik at smittesporerne kan jobbe mest mulig effektivt.

Nyhet 4: Nå tilbyr vi vaksine til barn under 12 år og andredose til de over 12

Regjeringen har etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet å åpne for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer. Ta gjerne kontakt med pandemitelefonen for råd og veiledning.

– Barn og unge tilhørende årskull 2006-2009 som hittil kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker det.Barn i årskull 2016-2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan vaksineres dersom de foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.Begge foresatte med foreldreansvar må gi sitt samtykke til vaksinasjon hos barn under 16 år.

Nyhet 5: Nå får vi tusenvis av tester

Vi har nok tester for å klare oss en god stund, også med økte smittetall. Men vi må likevel prioritere hvem som får:

  • Personer med symptomer
  • Test ved kjent eksponering
  • Husstandsmedlemmer/tilsvarende nære
  • Øvrige nærkontakter
  • Annen screening etter smittevernfaglig vurdering

Vi har lokalt bestemt at de skolene som over tid har smitte, vil få tester som elever på de berørte trinnene kan ta med seg hjem. De vil få en 5-pakning hver. Skolene vil orientere direkte om dette.

Per i dag bestiller den enkelte en test via Luftveiklinikken, på samme måte som man bestiller time for test. Vi jobber med å etablere en ny utleveringsordning etter hvert, er det å lese på hjemmesiden.