Gå til sidens hovedinnhold

Flere ledige stillinger enn det er arbeidskraft - sterk nedgang i antall ledige

Ståa er bedre i Nord-Norge enn i resten av landet.

Ved utgangen av september er det 2.251 helt ledige og 1.677 delvis ledige i Troms og Finnmark. Dette gir en ledighet på henholdsvis 1,7 prosent og 1,3 prosent, totalt 3 prosent. Antallet helt ledige er redusert med 359 personer den siste måneden, noe som tilsvarer en nedgang i helt ledige på 13,8 prosent fra august.

Situasjonen i Troms og Finnmark er fortsatt bedre enn i landet for øvrig hvor 2,4 prosent er helt ledige og 1,6 prosent er delvis ledige, totalt 4 prosent.

Andelen helt ledige er nå tilbake til nivåene før korona. I september 2019 var andelen helt ledige i Troms og Finnmark 1,9 prosent og i september 2021 er den på 1,7 prosent.

Les også

Nå er det klart hvem som skal inn i Lindex-lokalene

Blant de store bykommunene i fylket har Tromsø 698 helt ledige som utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken, Alta har 182 helt ledige som utgjør 1,6 prosent, Hammerfest har 103 helt ledige som utgjør 1,6 prosent og Harstad har 226 helt ledige som utgjør 1,8 prosent.

På NAVs jobbportal arbeidsplassen.no er det i dag 2.309 ledige stillinger i Troms og Finnmark fordelt på 1.119 annonser. Dette er rundt 400 flere ledige stillinger enn ved utgangen av august.

– Det er gledelig å se at arbeidsmarkedet nå åpner opp og at det rekrutteres inn flere enn på lenge. Vi ser også svært positivt på at arbeidsgivere benytter offentlige kanaler som arbeidsplassen.no slik at stillinger blir tilgjengelig for alle som nå er på jobbsøk, sier Kristoffersen.

Les også

Sjekket ikke legitimasjon én gang - nå strømmer unge til butikken

Til tross for at det nå er flere ledige stillinger i fylket enn det er helt ledige, får NAV svært mange direkte henvendelser fra arbeidsgivere som har behov for bistand til å rekruttere. Disse arbeidsgiverne melder om at det er vanskelig å finne riktig kompetanse blant de ledige. Særlig innen helse, pleie og omsorg, butikk- og salgsarbeid, bygg og anlegg, akademiske yrker, undervisning og ingeniørfag er antallet ledige stillinger langt høyere enn antallet registrerte ledige.