- Vi skal ha gode og trygge veier i Norge. Fortsatt er det dessverre slik at ikke alle kommer seg trygt fram. Men vi ser heldigvis en positiv utvikling. I 2021 omkom for første gang i moderne tid under 90 personer i veitrafikken i Norge. Vi kan likevel ikke være fornøyd. Vi skal fortsette satsingen, og holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Dette melder regjeringen i en pressemelding på sine nettsider. Ifølge tall fra Statens vegvesen, omkom 87 personer i trafikken i 2021. I underkant av 100 omkom i 2020, et tall man ikke har sett siden 1947.

I Troms og Finnmark omkom 10 personer i trafikkulykker som er en økning fra 6 i 2020. På landsbasis ser man derimot en nedgang.

– Den utviklingen vi ser i nedgangen i antall trafikkdrepte er gledelig. Men samtidig vet vi at for alle de 87 som har omkommet, sitter det pårørende igjen som har opplevd et stort tap. Mine tanker går til disse, sier Nygård.

Norge har færrest trafikkdrepte i Europa

I pressemeldingen kommer det frem at Norge stadig er det landet med færrest trafikkdrepte i Europa, som påstås å være en positiv trend som et resultat av systematisk og bredt faglig samarbeid mellom myndigheter og interesseorganisasjoner.

– Det jobbes målrettet og effektivt med trafikksikkerhet, og det har det blitt gjort i flere tiår. Vi har fått sikrere kjøretøy og mer effektive kontroller, og en satsing på utbygging og utbedring av veinettet har hatt effekt. Dette trykket skal vi bidra til å holde oppe, sier Nygård.

Intensiverer arbeidet for å nå nullvisjonen

– Vi har fortsatt en lang vei å gå for å nå nullvisjonen. Flere hundre opplever hvert år å bli hardt skadd på veiene våre, og her har vi ikke fått til den samme gode utviklingen som for de omkomne. Det er derfor helt avgjørende at vi holder fokuset og innsatsen oppe i trafikksikkerhetsarbeidet fremover, sier Nygård.