Den store snakkisen de siste ukene har vært Hvedingkvartalet som ber om å øke byggehøyden på store deler av kvartalet. Dette har skapt omfattende debatt og sterke reaksjoner (se lenker lenger ned på denne siden).

iHarstad følger møtet nøye og leverer saker gjennom dagen om Hvedingkvartalet og andre tema. Du kan også følge møtet direkte her:

Sakene som behandles er:

PS 22/134 Framskriving av behovsdata for helse- og omsorgsområdet – rapport fra Sintef

FO 22/26 Interpellasjon - Demensomsorg og avlastningstilbud for pårørende i Harstad

FO 22/27 Interpellasjon - Styrking av det brannforebyggende arbeidet i Harstad

FO 22/28 Interpellasjon - Frosne lønnsmidler knyttet til lærerstreiken

PS 22/135 Merknads- og sluttbehandling - Reguleringsendring - Bergsvågen - Haganveien

PS 22/136 Detaljregulering for gnr 58 bnr 763, Harstad - merknads- og sluttbehandling

PS 22/137 Detaljert reguleringsplan for Breiviksvingen 28 - merknads- og sluttbehandling

PS 22/138 Endring av reguleringsplan for Hvedingkvartalet - merknads- og sluttbehandling.

PS 22/139 Detaljregulering for del av Harstad Skipsindustri - Sentrum syd / SørTroms vg. skole - merknads- og sluttbehandling

PS 22/140 Detaljregulering for Sagaveien Næringsområde, Bjarkøy - merknads- og sluttbehandling

PS 22/141 Høringsuttalelse - universitetssykehuset Nord-Norge HFs utviklingsplan 2022 - 2038

PS 22/142 Endring i reglement for politiske styringsorganer

PS 22/143 Frivillighetsstrategi

PS 22/144 Forslag til strategier for nærings- og miljøtiltak i skogbruket, NMSK i Harstad kommune 2023 - 2026

PS 22/145 Strategier for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i Harstad kommune perioden 2023 - 2026

PS 22/146 Skuddpremieordning kun for villmink, perioden 2023 - 2026

PS 22/147 Miljøstatus i Harstad 2021

PS 22/148 Prioritering av Fv.7744 Kilbotnvegen, fortau i Harstadpakken

PS 22/149 Statussak - Vedlikehold av veger

PS 22/150 Hurtigladere for Elbiler - orientering om status

PS 22/151 Orientering om flyktningesituasjonen

PS 22/152 Orientering om avvik første halvår 2022

PS 22/153 Organisering av tjenestene psykisk helse og avhengighet i Harstad kommune

PS 22/154 Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn i Harstad kommune

PS 22/155 Suppleringvalg til Midtre Hålogaland Tingrett og Hålogaland Lagmannsrett

PS 22/156 Søknad om fritak politiske verv 2022 - Høyre, Venstre, Rødt og AP

PS 22/157 Kommune- og fylkestingsvalget 2023 - Fastsetting av valgdag(er)

FO 22/32 Uttalelse - Elever trenger lærere - Nå

Les også

Slaget om Hvedingkvartalet: Mannen må stoppes snarest mulig