Spørsmål fra innbyggerne og politikerne direkte til ordfører og administrasjon åpner møtet der også 11 bedrifter skal utnevnes til Miljøfyrtårn torsdag.

iHarstad har allerede dekket mange av sakene som behandles. Følg møtet direkte her:

Vi oppdaterer også med egne saker under veis.

Temaene som står på sakskartet er:

FO 22/36 Interpellasjon - Byutvikling og estetikk. Av Kjersti Karijord Smørvik.

Smørvik har flere ganger uttrykt bekymring for utviklingen av Generalhagen og hvordan den skal bli seende ut. Det har ikke alltid blitt godt mottatt.

FO 22/37 Interpellasjon om grunnrenteskatt på havbruk

PS 22/180 Riving av eksisterende Rødskole og oppføring av tilbygg til Seljestad barneskole.

Ny brannstasjon skal utsettes til fordel for ny rødskole på Seljestad. Det har skapt reaksjoner, ikke minst fra Harstad brann og redning.

PS 22/181 Forvaltningsrevisjonsprosjektet kvalitet i grunnskolen - oppfølging

PS 22/182 Status helsesykepleiere i skolehelsetjenesten

PS 22/183 Kompenserende tiltak etter lærerstreik.

Ettervirkningene av lærerstreiken har skapt stor bekymring hos mange.

PS 22/184 Klimabudsjett for Harstad kommune 2023

Er klimabudsjettet godt nok? Nei, sier MDG.

PS 22/185 Strategi for Klimarisiko

PS 22/186 Handlingsplan mot svevestøv

Mange engasjerer seg om luftkvaliteten i Harstad som flere ganger om året er direkte helseskadelig - og folk som er utsatt bes holde seg innendørs.

PS 22/187 Næringsplan - Strategidelen 2022 - 2030

PS 22/188 Detaljregulering for Nedre Gangsås senter - merknads- og sluttbehandling

PS 22/189 Finansiering og tiltak for ei framtidig veterinærvakt

Veterinærvakta er i krise i Harstad. Senest torsdag slår flere veterinærer alarm om et forslag til løsning fra Senterpartiet.

PS 22/190 Avslutning av sak - Tiltak for å begrense nedbygging av dyrket- og dyrkbart areal i Harstad kommune

PS 22/191 Forskrift om tilsyns og feiegebyr, Harstad kommune sluttbehandling

En ny forskrift har vært ute på høring, men ingen har svart hva de tenker om nye gebyrer. Det mener varaordføreren er veldig merkelig.

PS 22/192 Høringsuttalelse Helse Nord - Regional utviklingsplan 2023-2038

PS 22/193 Hjelp til personer som sliter med å mestre boligsituasjon - en orientering om kommunale tiltak i Harstad

PS 22/194 Harstad blir vertskommune for regionalt digitaliseringsnettverk

PS 22/195 Mulighetsstudie - utendørsskateanlegg i Harstad

PS 22/196 Tore Hunds rike

PS 22/197 Vennskapsby Kirovsk

PS 22/198 Kommunal konsesjon for film og videogram - Bjarkøy skole - Samfunnssalen

PS 22/199 Endring i reglement for politiske styringsorganer

PS 22/200 Orienteringssak - Habilitetsvurderinger ifm politisk saksbehandling i Harstad kommune

PS 22/201 Retningslinjer for behandling av søknader om fritak fra folkevalgte verv

PS 22/202 Valgagitasjon i forhåndsstemmeperioden ved valg

PS 22/203 Suppleringsvalg - Senterpartiet - Div. utvalg

PS 22/204 Suppleringsvalg Nordhusan barnehager - Høyre

RS 22/2 Hundelufteområder i Harstad