Gå til sidens hovedinnhold

Folketallet økte i Harstad i 2020: – Veldig bra, men nå må vi skalke lukene!

Harstad hadde fødselsoverskudd i 2020 - og flere innflyttere fra utlandet kom til kommunen.

Statistisk sentralbyrås oversikt viser at folketallet i Harstad økte med 35 personer i 2020, og er en av få kommuner i Troms og Finnmark som kan vise til vekst i fjoråret.

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen sier at det er positivt at folketallet går opp.

– Veksten skyldes at vi til tross for lave fødstall har et fødselsoverskudd. Vi har også vekst i innflyttingen fra utlandet, sier Hansen.

Harstad har i 2020 hatt den laveste innvandringen på ti år, men tilsvarende laveste utvandring gjør likevel at vi får en netto innvandring på 94 personer. Motsatt har Harstad hatt den høyeste innenlandske tilflyttingen på ti år med 970 tilflyttere. Innenlandsk utflytting i tråd med det man normalt kan forvente gir oss likevel negative tall for innenlandsk flytting, og totalt sett får vi en netto innflytting; utenlandsk og innenlandsk, på -9 personer.

Må skalke lukene

Ordfører Kari-Anne Opsal sier at alle monner drar, som reaksjon på folketallsveksten.

– Nå må vi skalke alle luker hva gjelder innlands utflytting. Harstad må være attraktiv å bo og studere i. Dessverre har trenden vært at vi lekker ungdom, og det gjelder å sørge for at ungdom blir her eller kommer tilbake hvis de drar bort for å studere, sier hun.

Les mer

April og Lasse flyttet ut av Harstad: –Du må hvert fall doble prisen for å få noe sånt nærmere sentrum

Svært lave fødselstall

I 2020 ble det 231 barn i Harstad mens det døde 189 personer. Hansen sier at fødselstallene er de nest laveste som er målt i Harstad de siste 10 år.

– Jeg er bekymret for fødselstallene og vi må være offensive for å snu dette, sier han.

I Troms og Finnmark er det bare Alta og Bodø som har sterkere vekst enn Harstad. Tromsø har like stor relativ vekst. Rana og Narvik har betydelig tilbakegang. Narvik mistet 184 innbyggere i 2020 mens Rana mistet 101 innbyggere.

Les mer

– Hvis vi skal få samfunnet til å gå rundt slik vi ønsker, er vi avhengig av innvandring

Flere eldre og færre unge

Mandag presenterte Harstad kommune forventet befolkningsutvikling i Harstad fram mot 2030. Tallene viser at det blir rundt 25 prosent flere eldre over 67 år, mens antallet barn i skolealder vil synke med 15 prosent slik utviklingen går i dag.

Les mer om det her: – Hvis vi skal få samfunnet til å gå rundt slik vi ønsker, er vi avhengig av innvandring

Les mer

Her er søkerlista for oljetopp-jobben i Harstad

Befolkningsutviklingen i regionen i 2020:

Harstad: 24.738 (35)

Kvæfjord: 2.822 (-17)

Ibestad: 1.320 (-41)

Tjeldsund: 4.209 (-7)

Evenes: 1.324 (-24)

Narvik: 21.661 (-184)

Les mer

Se alle manglene ved huset: Boligselger må betale 1,4 millioner

Laveste vekst nasjonalt siden 2001

Økningen i folketallet i Norge var i 2020 den laveste siden 2001. Årsaken er koronatiltakene og den svært lave innvandringen gjennom fjoråret.

Ved inngangen til 2021 var folketallet i Norge 5.391.369, en økning på 23.800 personer, viser de nye års- og kvartalstallene fra Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

For første gang siden 2004 er fødselsoverskuddet større enn nettoinnvandringen. Fødselsoverskuddet, altså antall fødte minus antall døde, var på 12.368, mens nettoinnvandringen var på bare 11.327. Til sammenligning var nettoinnvandringen i 2019 på over 25.000.

Innvandringen var spesielt lav i de første månedene av koronapandemien. I april innvandret bare 599 personer til Norge, mens det i gjennomsnitt var over 2.500 som innvandret i den måneden i 2017–2019.

Befolkningen flytter fortsatt til sentrale strøk. Innlandet, Nordland og Troms og Finnmark hadde befolkningsnedgang, og for Innlandet var det den største nedgangen på 25 år. Norge blir også stadig eldre, og gjennomsnittsalderen økte med 0,27 år til 40,78 år.

I alt var det 73 færre som døde i 2020 enn i 2019, tall som SSB kaller udramatiske.