Partene i Harstadpakken; Statens Vegvesen, Harstad kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å bruke en felles signatur, et slagord for Harstadpakken. Slagordet skal gi mening for alle som hører eller leser det.

– Det skal romme det budskapet vi ønsker at folk skal forbinde oss med når de hører om eller fra Harstadpakken. Slagordet, samt ordet Harstadpakken, bør være heading i topptekst på våre brev, e-poster og dokumenter. Slagordet skal være lett synlig på våre informasjonsportaler, melder Hugo Thode Hansen.

Rettferdiggjøre trinn 2

Harstadpakken har eksistert i om lag ti år, og skal derfor ikke selges inn som et nytt konsept. Når kommunen nå ønsker å introdusere et slagord, handler det i større grad om å støtte og rettferdiggjøre trinn 2 i pakken.

– Mye av den utbyggingen vi nå skal i gang med er nødvendig for at byen skal kunne fortsette sin vekst, skriver kommunedirektøren.

Etter en runde internt, er tre forslag løftet frem til endelig avgjørelse av kommunestyret i Harstad:

Forslag 1: Felles løft for en by i vekst – Harstadpakken

– Signaturen/slagordet henges på at byen vokser og at vi må bygge ut for å sikre fortsatt vekst. Felles løft rommer trepartssamarbeidet og at alle som bor i byen må forvente å delta på noe vis – vi står i dette sammen og må løse det sammen – sånn sett bygger signaturen også opp under dugnadstanken. Signaturen appellerer indirekte til sterke følelser. Det gjør oss stolte og smått litt begeistret å bo i en by som vokser. En by i vekst vitner om ei framtid og gjør Harstad til et intelligent sted å bo, selv om utbyggingen vår vil skape litt trøbbel i noen år. Signaturen gjør det lett å argumentere for tiltak i pakken og vanskeligere å argumentere imot. Minuset er at signaturen blir litt lang og at felles løft er mulig å angripe for kreative kritikere, kommenterer kommunedirektøren.

Forslag 2: By i vekst – Harstadpakken

– Signaturen/slagordet er kortere, og ligger godt i munnen. Det henges fortsatt på at byen vokser og at vi må bygge ut for å sikre fortsatt vekst. Den mangler appellen til felles løft og dugnadsånden. Men signaturen trigger de samme følelsene som signaturen i forsalg nummer 1. «Det gjør oss stolte og smått litt begeistret å bo i en by som vokser. En by i vekst vitner om ei framtid og gjør Harstad til et intelligent sted å bo, selv om utbyggingen vår vil skape litt trøbbel i noen år.» Signaturen blir mer nøytral og legitimerer Harstadpakken på en måte som er tilnærmet umulig å angripe.

Forslag 3: Sammen for en bedre by – Harstadpakken

– Signaturen/slagordet appellerer til folks dugnadsånd og knytter den til målet om en bedre by. Slagordet rommer at vi er tre parter som løfter sammen, at vi gjør det for og med folk i byen i en felles dugnad. Det knyttes til et mål om en enda bedre by å bo i og besøke. Men det vil kunne konkurrere med visjonen til Harstad kommune, «Harstad kommune - Attraktiv hele livet».

Kommunedirektøren anbefaler alternativ 1: «Harstadpakken - Felles løft for en by i vekst», med mulighet for å snu på rekkefølgen: Felles løft for en by i vekst – Harstadpakken.