Flere kommuner gjør seg nå klare til å vedta nye politiforskrifter som regulerer lokale bestemmelser om alt fra rydding av snø etter takras til virksomheten til gatemusikanter og tigging.

Kommunen kan velge å begrense tigging på tre måter: Forby tigging totalt, gjøre det slik at tiggere henvender seg til politiet slik at de kan bestemme sted og tid for aktiviteten eller at tigging kun kan skje etter å ha meldt fra til politiet på forhånd.

– Et punkt om tigging i vedtektene er ikke foreslått av administrasjonen, men av enkelte politikere i formannskapet, sier kommunedirektør Hildegunn Thode Dalsnes i Ibestad.

I kommentarer til punktet skriver hun:

– I Ibestad kommune er ikke dette noe ordensproblem, og det bør vurderes om det i det hele tatt bør innføres tiggerforbud? Tigging vil også ha en etisk dimensjon. Er det riktig å benytte samfunnets ressurser på å jage bort mennesker som ber om hjelp, og eventuelt straffe dem? Kommunedirektøren vil fraråde at Ibestad kommune tar paragrafen i sin politivedtekt.

Hvor skal de menneskene som sliter med rus være? Hvor skal de bo?

Ordføreren synes det er greit

Forslaget til nye forskrifter i Kvæfjord er nå sendt på høring der det foreslås å regulere tigging slik at de som utfører aktiviteten på forhånd må avklare sted og tid med politiet.

Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus kan kun skje etter forutgående melding til politiet som kan fastsette vilkår, herunder sted og tid for tiggingen, står det i utkastet.

Ordfører Torbjørn Larsen sier at forslagene er basert på en ny mal fra Politidirektoratet og det kommunen har hatt i vedtektene tidligere.

Han sier at det ikke er mye tigging i Kvæfjord.

– Det som tenderer opp mot tigging kan være de som står utenfor butikker og selger blader, men det tror jeg ikke regnes som tigging.

Han sier at ordlyden om tigging ikke bør sette store hindringer i veien for de som vil tigge.

– Det kan være greit at noen er klar over hva som skjer, sier han.

Ikke aktuelt i Harstad

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen sier at det ikke er aktuelt å endre politivedtektene i Harstad med det første.

– Det er ikke så mange år siden vi gjorde det sist. Da ble det diskutert tigging, men det ble ikke vedtatt noen punkter rundt temaet, sier han.

Da saken ble diskutert var Frp i Harstad positive til å begrense eller forby tigging i kommunen.