Torsdag klokken 10 holdt Formannskapet i Harstad møte der de skulle vedta hvorvidt den lokale covid-19-forskriften skulle videreføres fra 29. juli klokken 12:00 til 12. august klokken 12:00. Vedtaket trådte først i kraft 25. juli.

Forskriften ble enstemmig vedtatt med ni stemmer.

Vedtaket ga også kommuneoverlegen myndighet til til å oppheve bestemmelser i forskriften.

Blant tiltakene som videreføres er:

  • Ventekarantene for husstandsmedlemmer til nærkontakter.
  • Begrensninger på antall besøkende i private hjem til fem utover husstandsmedlemmer, likevel slik at det maksimalt er 10 personer til stede.
  • Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder.
  • Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter kl. 2200.
  • Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 2400.
  • Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Les forskriften i sin helhet her.

I kommunedirketør Hugo Thode Hansens tilrådning understrekes det at kommunen må foreta en løpende vurdering av nødvendigheten og forholdsmessigheten av de vedtatte smitteverntiltak.

– Smittevernstiltakene vil oppheves, eventuelt endres til mindre inngripende tiltak, så snart dette er tilrådelig ut fra smittesituasjonen lokalt. For å kunne oppheve eller endre allerede iverksatte smittevernstiltak raskt, er det foreslått at kommuneoverlegen gis myndighet til å oppheve bestemmelser i forskriften.