Den første bussen med flyktninger kom plutselig – etter lang tids venting – tirsdag 5. april. Nær 30 ukrainske flyktninger ankom Kvæfjord, og ble tatt varmt imot av de ansatte på mottaket og i Kvæfjord eiendom.

Siden har antallet over doblet seg, og rett før påske kom en buss med 30 flyktninger til. Signalene fra UDI er at de resterende 101 plassene ganske raske skal fylles opp i løpet av de første par ukene etter påske.

Gode samtaler

Welander er glad for at det nå har kommet en fortgang i plasseringen av flyktningene, og syns den første tida som akuttmottak har vært fin.

– Det har gått veldig bra, syns jeg. Det virker som det er god stemning blant de som har ankommet, og vi har også hatt god anledning til å ha gode samtaler med dem. Her om dagen hadde vi den ukrainske foreningen fra Harstad her, og da delte vi en hyggelig middag og koste oss med dessert, sier Welander.

Ro og stillhet

Flyktningene som har kommet til Kvæfjord har en variert bakgrunn – også geografisk. Mens noen kommer fra millionbyen Kyiv, kommer andre fra mindre bygder rundt omkring i Ukraina.

Welander forteller at de gir uttrykk for at det er en flott natur, og en egen stillhet og ro i Kvæfjord som hjelper dem.

Fortsatt preget

Men situasjonen i landet de måtte forlate har de ikke glemt.

– Tanken på det som skjer hjemme i Ukraina preger dem naturligvis fortsatt. Hver dag er det nyhetssending som viser hva som skjer, og det er ikke godt å se, sier han.

Til tross for vonde tanker, har de klart å lande litt i sitt nye, midlertidige hjem.

– Jeg har inntrykk at av mange har klar å finne litt ro, og blitt trygge på at de har en god tilværelse her i Kvæfjord, akkurat nå.

Det lover godt for de 101 som snart er på vei.

Les også

– Bussen parkerte utenfor mottaket, og ut kom det som virket som en skokk med unger – etterfulgt av kvinner, noen menn, noen eldre