Gå til sidens hovedinnhold

Framdrift og effekt av tiltak for lavere sykefravær

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Undertegnede tok opp temaet knyttet til økende og høyt sykefravær i Harstad kommune ved interpellasjon i april inneværende år.

I ordførers svar ble kommunestyret informert om at det arbeides godt med flere tiltak. Blant annet var det tidligere gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse hvor arbeidet med resultatet ble startet opp i 1. Kvartal 2021. Det ble også orientert om at Partssammensatt utvalg skulle få fremlagt Rapport fra Arbeidsutvalget i møtet 25. August, og at Arbeidsmiljøutvalget skulle få samme rapport i sitt møte 31. August.

Vi skriver nå snart oktober og tallene for 2. kvartal viser økning i fravær sammenlignet med første kvartal. Det høye fraværet medfører at mer enn en av ti er borte fra jobb hver dag i Harstad kommune. I ett av våre tjenesteområder er fravær registret med opptil 23%, tilnærmet en av fire er borte fra jobb. Tallene tyder på at de tiltak som skal være iverksatt i beste fall ikke har den effekt som tilsiktet.

Det er mange årsaker til sykefravær. For skape nedgang i sykefravær og dermed øke jobbnærværet, er det mange faktorer som må ivaretas på ulike myndighetsnivåer i kommunen. I media har vi lest om fryktkultur og stor arbeidsbelastning innen helse og omsorg for å nevne noe som vi i Høyre mener er viktig å løfte frem også i denne sammenhengen. Høyre frykter at kommunen er inne i en vond sirkel og at fraværet påvirkes av både hvordan vi organiserer og leder arbeidet, kultur og holdninger i de ulike enhetene.

Spørsmål til ordfører:

  • Når 10. faktorundersøkelsen (arbeidsmiljøundersøkelsen) klar og vil denne presenteres kommunestyret eller andre utvalg for gjennomgang?
  • Har Partssammensatt utvalg og Arbeidsmiljøutvalget mottatt og behandlet rapporten fra sykefraværsutvalget? Dersom negativt svar, når kan det forventes at den behandles?
  • Kan ordfører gjøre rede for de konkrete tiltak som gjøres og hvilken tidsramme som er satt før det forventes synlige resultater av satsningene i form av lavere sykefravær?