(Nordlys)

Et vogntog fullastet med fisk har veltet i grøfta på en omkjøringsvei som er anlagt i forbindelse med at Kågentunnellen er stengt.

Ulykken skjedde i møte med en annen lastebil, opplyser Kristin Lunga, Trafikkoperatør i Statens Vegvesen.

Veiskulderen skal ha gitt etter slik at vogntoget veltet. Sjåføren sier seg uskadd., opplyser politiet.

Vogntoget ligger i en bratt skråning på nedsiden av vegen.

Klokken 09.45 ligger fremdeles vogntoget i grøfta og venter på berging.

– Det er ingen problem å passere, den ligger langt utenfor vegen, sier Lunga.

Det er enda ikke avklart når det blir berging av vogntoget, men når det skjer kan et felt bli stengt.

Politiet oppretter sak.