De store endringene i forhold den midlertidige forskriften som ble vedtatt lørdag er at det stenges helt for barne- og ungdomsidrett, det innføres full skjenkestopp i kommunen og det innføres rødt nivå på alle videregående skoler. I tillegg innføres det et tak på inntil 10 personer når det gjelder livssynssamlinger, kurs og konferanser

– Den nye forskiften skal gjelde fra onsdag 3. mars klokken 14 til og med 17. mars klokken 14. Skulle sitasjonen endre seg raskt har vi anledning til å oppheve eller endre forskiften fortløpende, sier kommuneadvokat Kristian Fredheim i Harstad kommune under møtet i formannskapet.

– Vi jobber for seint

Møtet ble innledet med faglige tilrådninger fra kommuneoverlege Jonas Holte. Han forklarer at siden dette smitteutbruddet med høyest sannsynlighet er den britiske mutasjonen av viruset, så må det til en synergiløsning mellom smittesporingsarbeid og lokale tiltak.

­– Dette virker annerledes enn de andre utbruddene. Smitten går så fort at vi ser at TISK (testing, isolering, smittesporing, karantene) alene ikke er nok for å få kontroll på utbruddet. Vi har derfor foreslått at kommunen kommer med innstramminger.

Han viser også til at ved de tidligere utbruddene så har inkubasjonstiden vært tre-seks dager med hovedvekt på dag fire og fem. I dette tilfellet ser vi at de fleste kan være smittet rundt dag to.

– Da sier det seg selv at når vi får melding fra Tromsø om et positive prøvesvar så er vi to-tre dager på etterskudd. Vi jobber for seint i så måte. Derfor anbefaler vi lokale tiltak for å hjelpe til med å slå ned utbruddet.

Holte sier at det de neste dagene kommer til å være et fortsatt fokus på mengdetesting og at de nå har større kapasitet for hurtigtester enn tidligere i uka. Dette kommer til å hjelpe på ventetiden.

Debatt rundt skjenkestopp

Generelt var det bred enighet i gruppa om å støtte tilrådningene fra kommuneoverlegen. Ett punkt var det derimot uenighet rundt - nemlig skjenkestopp. Eivind Stene fra Fremskrittspartiet fremmet tilleggsforslag om å unnta restauranter fra innstrammingen.

– Hvorfor fjerne øl eller vin hvis det uansett skal være åpent? Det argumenteres med at man er redd for at det skal bli for mange i lokalet og at gjestene ikke overholder avstandsregler. Dette er allerede godt regulert. Jeg synes at de som driver skal ha mulighet til å tjene de pengene de kan og ønsker dermed å foreslå at forbudet unntas restauranter.

Espen Ludvigsen fra Senterpartiet sa seg enig.

– Jeg har kommet fram til at hvis det fremmes et forslag om å ikke kjøre skjenkestopp på restauranter, så vil jeg støtte det. Jeg føler at det diskuteres to forskjellige ting her. Skjenkestopp er forståelig som tiltak når det gjelder utesteder. Restauranter som lever primært av matservering er noe annet, og jeg unner de å drifte så normalt som mulig.

Tilleggsforslaget ble nedstemt med bare to stemmer for.