Som i 2020 opplevde Eldrerådet i Harstad at sponsormarkedet ikke er like tilgjengelig som tidligere - og eksterne inntekter var kun 14.000 kroner i 2021. Fra Harstad kommune og Kulturskolen/Den kulturelle spaserstokk kom 120.000 kroner.

– Ved hjelp av oppsparte midler hadde eldredagen til disposisjon i 2021 167.000 kroner. Etter avtale med kulturhuset ble vi enig om en billettinntekt på 150 kroner per person, og med utgangspunkt i 400 tilskuere ville arrangementet gjennomføres, står det å lese i oppsummeringen av Eldrerådets årsrapport fra 2021.

På grunn av økt smitte og smittevern kom det færre publikumer enn budsjettert, og regnskapet viser et underskudd.

– Med bakgrunnen i erfaringer fra både 2020 og 2021 vil eldrerådet evaluere eldredagen, så vel økonomisk, arrangement teknisk samt egen organisering av rådet knyttet til selve planleggingen, sier rapporten.

Fjorårets konferansier var Nils Mehren som ledet publikum gjennom programmet som hadde opptredener fra Jenny Jenssen, Ole Gunnar Nilssen, Gunnar Aamot Hansen, operasanger Hildegunn Coucheron med pianist Britt Kristin Fjellstad, Sølvi Ytterstad og dansere fra Harstad Kulturskole. Hovedtaler for dagen var Kari-Anne Opsal, ordfører i Harstad kommune.