Tidligere i år har Harstad Kommunale Foreldreutvalg, ved leder Carl-Henrik Siebke, ropt varsku om manglende penger til nye læremidler i Harstad. Det vil koste rundt 15 millioner kroner å oppgradere til nytt materiell, men i dag er ikke alle pengene på plass, har Siebke sagt på talerstolen i kommunestyret flere ganger.

Tirsdag er det klart at det til sammen gis 10 millioner kroner fra politikerne i Harstad. Dette ble klart under presentasjonen av kommunens økonomiplan.

Les også

Roper varsku om reduksjon av antall lærere og skolebudsjettet i Harstad

– Dette gjør meg utrolig glad, sier SVs Edvin Eriksen.

Han sier at pengene skal rekke.

– Foreldrene har vært bekymret med god grunn, og jeg er blant dem som har engasjert seg i saken. Nå kommer det til sammen 10 millioner kroner i tillegg til at det ligger mye til lærebøker fra før.

Foreldreutvalget har tidligere vært bekymret for antall lærere, men tirsdag kunne kommunedirektøren ikke komme med lovnader om flere stillinger. På sikt skal det imidlertid bli mange færre.

Befolkningsutviklingen betyr at antall eldre over 80 år dobles i årene framover. Dette betyr at kommunen skal bruke 25 prosent mer på helse- og omsorg - en post som allerede er den største driftspost i kommunebudsjettet. Samtidig regner kommunen med å bruke 15 prosent mindre i grunnskolen.