Kjære Kristian!

Nu trur å du har ramla i tur sænga, eiller så har du tatt førr mykje tran.

Detta e nåkka med det mæst mannfoldiskriminerase æ har sett.

Jo fleire onga kjerringen sætte te værden, jo lavara ska jella bi.

Når di har fødd tre støkka, så kain dæm bi jellfri.

I utgangsponkte e detta intressant, men ka me dæm som har jedd produksjonstellskudd til deinna vækstn?

Et svangra skap e på cerska 9 måna. Så får di som har avlevert onga tell deinna værd førsjellige fårma førr støtte.

Det elendie me forslage e at vi mainnfolk, som må være med på et sånt prosjækt, om vi vill eiller ittje, vi har også andre forplektelsa.

Et æksæmpel:

Vi e pålagt 12 måna i millitære, og en række reppøvelsa. Æ førr min del hadde cerka 20 reppa i Heimeværne – ætte ordinær tjeneste i Kavaleriet.

Æ synes du ska justere forslage litt, å ta hænsyn tel at åsså vi mainnfolk e en del av en fødselsprosæss.

Å har bidratt tel tre onga. På lik linje me mæ å mora, så e de skattebetalera.

Me andre ord; æ har indirækte vorre me å skaffe økte skatteinntækta tel lainne - en jobb som va nokså triveli.

De æ kain tænke mæ å foreslå e at også vi mainnfolk får redusert jella utfra om vi har avtjænt værneplektn eiller ikkje. I tellægg må vi goskrives førr kvær reppøvelse vi e me på.

Et ainna å vældi vekti poeng e at forslage må ha tellbakeverskanes kraft.

Mett forslag e 43 år!!

I forslaget må det også ligge en bæstefarsgodtgjørelse.

Æ foreslår et tak på 3 barnebarn.

Løkka tell, Kristian August Eilertsen!

Du sei at å favorisere kvinnfolkan e rættferdi diskriminering. De e tross ailt kvinnfolkan som føde ongan,

Hallo, hallo, Kristian! Jorden kaller!!. Damen får ittje detta tell uten karran si hjælp. Det truidde æ du vesste.

Når du nu ska finjustere forslage så må du ta meire hænsyn tell mainnfolkan. Eillers kain fålk tru at du e mot likestilling.

Får du dette ijønna e det århundrets politiske under!!!!

Nu kain de bli lønnsomt å ittje være jella.