« Velkommen til Harstads mest spektangulære attraksjon -Grottebadet». Slik blir du møtt i telefonsvareren om du ringer til Grottebadet.

Og det er jo riktig, det er ikke bare spektangulært, men et universelt tilbud til store og små i kommunen, såvel til tilreisende og besøkende fra et stort omland( selvom Tromsø nå er blitt en stor konkurrent).

Grottebadet er en kommunalt eid bedrift, ledes av dyktige ansatte og har flere politikere som styremedlemmer.

Vi seniorer/pensjonister har ikke alt for mange tilrettelagte tilbud i kommunal regi i sentrum - faktisk ingen!

Dvs vi hadde ett:

I mange år kunne vi hver torsdag morgen dra til Grottebadet på « pensjonistsvømming», 2 timer var reservert for pensjonister på betalt inngang.

Det var et enestående tilbud, for meg med min Bechterew og polynevropati var oppholdet i varmt basseng livgivende.

Men- så ble plutselig «pensjonist» fjernet, nå skulle tilbudet tilbys hvermannsen- vi måtte konkurrere om plassen med småbarnsmødre med baby, ungdom og mosjonister i alle aldre., mao et betalt eksklusivt tilbud til byens seniorer, nei, det måtte bort!

Selvsagt forstår jeg at bassengene må utnyttes, men hvorfor ikke gå motsatt vei- istede for å begrense tilbudet til en stadig større gruppe eldre, ( vi er nå over 4000 over 67 år)hvorfor ikke virkelig utnytte Grottebadet i helsens tjeneste overfor denne gruppen.?

Kommunen er eier og styreleder er politiker. Mitt forslag er å sette inn en målrettet markedsføring mot denne gruppen, legge til rette med transport og nærmest fylle en hel dag , hvor noen svømmer, andre kun plasker og jogger, ( det er tre basseng) ,noen bruker varmegrottene, andre tar badstu. Der kan bli mye sosialt ut av et slikt besøk!

I tillegg er det mulig å legge tilrette for en enkel kafe.

Jeg er ikke i tvil om at dette vil være helsefremmede, og kommunen vil nå andre mål i sin eldreomsorg, nemlig flere kan holde seg virksomme og klare seg lenger hjemme.

Det kan da ikke være slik at en stor gruppe av kommunens innbyggere aldri skal kunne oppleve at det settes av ressurser til « liv og røre» til de over 67.

Og- Grottebadet ligger i sentrum, nært buss og øvrige tilbud.

Hvorfor ikke etablere en seniordag i Grottebadet? For bedre helse og et sosialt liv!