Både turgåing og hytter er grunner til at Gunn Elin valgte å melde seg inn i DNT i 2000, men hun har valgt å fortsette å være medlem for å støtte arbeidet til foreningen. Etter fem år i landsstyret til foreningen kunne hun fryde seg over å bli valgt som nestleder.

– Det er veldig, veldig stas. Jeg har vært med i landsstyret i fem år, altså siden 2017. VI kan sitte seks år, så dette er mitt siste i landsstyret, sier hun stolt.

Gunn Elin setter stor pris på å ha fått tilliten til å inneha vervet som nestleder.

– Styreleder velger nestleder, så valget gir enorm støtte til jobben jeg har gjort og viser tro på at jeg har noe å bidra med.

Ambisiøs nestleder

Den nyvalgte nestlederen har lyst til å få til mye. Hun har allerede vært med på å vedta en handlingsplan for sikkerhet som fokuserer å forhindrer skader. Hun skal også bidra til å lage en ny strategi i foreningen. Gunn Elin mener også at det er viktig å finne ut hva DNT skal være.

– Vi tilbyr ekslusivitet med hyttene. Vi må finne ut om vi skal fortsette med det eller ikke.

– Hva skal DNT være?

– Jeg mener vi må kunne fortsette å gå fra hytte til hytte, fortsette å ha åpen tilgang og ha et tilbud hvor man kan få en hytte for seg selv. Før så var vi veldig opptatt av fjell, nå burde vi satse mer på kyst og nærtilbud. Maistua har hatt mye trafikk og bidrar til at folk bruker hyttene. Vi trenger det tradisjonelle og det nye, ser hun.

Gunn Elin er også opptatt av at DNT skal jobbe for å bevare urørt natur.

– Vi må jobbe for å sikre naturgrunnlaget og sikre at vi har plass til turliv. Da trenger vi ingen nedbygging. Det er viktig å sikre at vi holde noen områder urørt og ikke bygger ned.

Heder og berømmelse i turlaget: – Betydelig innsats er lagt ned

Stor vekst i Harstad

Gunn Elin er spesielt glad for den store veksten Harstad Turlag har sett de siste årene. Laget har blant bidratt til å rehabilitere og fornye de hyttene de allerede har, som har skapt oppmerksomhet og hentet inn mange nye medlemmer. Laget har også fokusert på å avholde aktiviteter for alle turglade harstadværinger, på tross av alder og funksjonsgrad

- Vi har tilbud for barn, ungdommer, voksne og seniorer. Vi har også hatt tilbud som er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser.

Selv om Harstad Turlag har hatt stor suksess de siste årene legger hun ikke skjul på at pandemien har slitt på aktivitetsnivået. Nå håper hun at enda flere blir med på tur.