Håkon Vahl: – Jeg tror folk har vært uforsiktige. Det gjelder også meg selv