Vi er nå vel 4000 eldre over 67 år i Harstad. Selv om vi lever lengre, er friskere, så må vi også kalkulere med at vi kan havne i en omsorgssituasjon og vil trenger hjelp fra storsamfunnet.

Men- til tross for «Attraktiv hele livet», så må vi dessverre konstatere at eldreomsorgen som nå legges for dagen går fra vondt til verre. På en oversikt som nylig ble offentliggjort inntok Harstad 1.-plassen av kommunene i Troms over ferdigbehandlede pasienter på UNN, og som ventet på plass.

Nå er det blant annet Evenes kommune som skal redde Harstads eldreomsorg! Usikkerheten og bekymringene blir nå behørig beskrevet av Pensjonistforeningen. Og- det er jo riktig som det påpekes: skal vi få besøk av pårørende, ja så må man først ta bussen til flyplassen, skifte deretter til bussen til Narvik og håpe på å finne passende retur. For ikke alle har egen bil og heller ikke sertifikat.

Dette er en av de «bakgatene» som Aase-Johanne Aune så treffende beskrev i sitt innlegg «Hvem er du, Harstad kommune?» og ble neppe berørt i fremvisningen av attraktivitetene og vinne pris. At vi blir stadig flere eldre kan ikke ha kommet som» julekvelden på kjerringa», nei dette har vært på kommunens dagsorden i årevis. Nå har en kommune mange oppgaver og mange behov å ta stilling til. I kjølvannet av dette befinner det seg dyktige talsmenn og «lobbyister» som fremmer sin sak og sine interesser, det være seg innenfor skole, sport, lekeplasser/fritid, kultur, investorer osv.

Så- hva med oss « Vi over 60»? Jo da, vi har et valgt Eldreråd, men hva er det vi opplever? Det er nesten som man ikke tror det vi kan lese hva eldrerådets leder svarer avisen på hans kommentar til saken; sitat «de ikke har behandlet saken, men at de har tatt den til orientering»! Hva for noe? Er det en sak eldrerådet burde behandle og virkelig sloss for, sette ned foten og ha en mening om, ja så var det nettopp denne. Hva/hvilken sak er viktigere tør jeg spørre? – da ligger det snublende nært å kalle dette supperåd!

Og videre sier lederen, sitat;» Hvis kommunen mener at vi har behov for å kjøpe sykehjemsplasser, og kommunestyret har sagt det er greit, har ikke vi noen innvendinger». Det kan ikke demonstreres klarere, Eldrerådet er posisjonens (de 18) forlengede arm og har ingen selvstendig mening. Det er direkte oppsikts vekkende, ja, urovekkende!

Så derfor må vi stole på Pensjonistforeningen og sloss hver på vår kant. Attraktiv til 60-årene- så er det slutt!